1 mei 2016: het einde van de VAR

Vanaf 1 mei treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking. Concreet betekent dit dat de VAR wordt afgeschaft en je desgewenst kunt gaan werken met een modelovereenkomst. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor jou als zzp’er?

Er is nog veel onduidelijkheid over de wet- en regelgeving omtrent het verdwijnen van de VAR. In plaats van de VAR kan er voortaan gewerkt gaan worden volgens een modelovereenkomst. Omdat wij hebben gemerkt dat een groot aantal van onze klanten nog met veel vragen zit wat betreft deze nieuwe regeling, zetten we hieronder de meest gestelde vragen én antwoorden voor je op een rijtje.

Is zo’n modelovereenkomst verplicht?

Nee, het is niet verplicht een modelovereenkomst op te stellen. Zzp’ers en opdrachtgevers mogen zelf bepalen of zij het nodig vinden om met een modelovereenkomst te werken.

Waarom een modelovereenkomst opstellen?

In veel gevallen is het zeer duidelijk en aantoonbaar dat de zzp’er niet in loondienst is bij een opdrachtgever. Zodra er sprake is van twijfel dan kan de zzp’er met zijn opdrachtgever gebruik maken van een modelovereenkomst. Dit vooral om het eventuele vermoeden van ‘schijnzelfstandigheid’ al op voorhand bij de Belastingdienst weg te nemen. Zolang er namelijk gewerkt wordt volgens de afspraken in de modelovereenkomst, is er geen sprake van een dienstverband. 

Moet er nu bij iedere opdracht een nieuwe overeenkomst opgesteld worden en worden voorgelegd aan de Belastingdienst?

 Nee, dit is niet nodig. De zzp’er kan met een modelovereenkomst meteen aan de slag. Wel moet aantoonbaar zijn dat de zzp’er en de opdrachtgever afgesproken hebben volgens welke modelovereenkomst zij werken. Stuur de overeenkomst bijvoorbeeld mee als bijlage in de mail waarin de afspraken met je opdrachtgever beschreven staan . Of verwijs naar het kenmerknummer van de overeenkomst in je opdrachtbevestiging.

Hoe stel je een modelovereenkomst op? Op de website van de Belastingdienst zijn modelovereenkomsten te downloaden. Deze modelovereenkomsten zijn allemaal goedgekeurd door de Belastingdienst en dus veilig te gebruiken. De geel gemarkeerde bepalingen mag je niet aanpassen. Dit zijn namelijk de belangrijke bepalingen die laten zien dat er geen sprake is van loondienst

Er zijn 3 soorten modelovereenkomsten te downloaden:

  • Algemene modelovereenkomsten.

Hierin zijn vrijwel alle arbeidsrelaties (waar geen sprake is van loondienst) gedekt.

  • Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche- of beroepsgroep.
  • Individuele overeenkomsten.

Deze zijn door een individuele opdrachtgever of opdrachtnemer voorgelegd aan de Belastingdienst. Hiervan kun je gebruik maken als je hetzelfde beroep hebt-en werkt onder dezelfde omstandigheden- zoals dat beschreven staat in de individuele overeenkomst.

Zolang je de geel gemarkeerde bepalingen ongewijzigd laat mag je de modelovereenkomsten aanpassen en hoef je deze aanpassingen niet eerst te overleggen aan de Belastingdienst. Deze aanpassingen mogen dan niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen.

Natuurlijk kun je er ook samen met je opdrachtgever voor kiezen om geen gebruik te maken van één van de te downloaden modelovereenkomsten en zelf een overeenkomst op te stellen. Check in dit geval wel of alle bepalingen goed omschreven zijn, zodat er later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Wij helpen je graag, mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp: neem dan contact met ons op!

 

Deel deze blog