Het verschil tussen B2B- en B2C- klanten

Waarom is het belangrijk dat je weet wat je ideale klant is?

Als je weet wie jouw ideale klant is, kan je de marketing en communicatie-uitingen aanpassen aan je doelgroep. Zo kan je specifieker zijn in jouw aanbod. Verder kan je makkelijker tijdens een verkoopgesprek bepalen of jij met deze klant wilt werken. Ook is het handig om de verschillende type klanten te kennen, inclusief de bijbehorende risico's, zodat je daarmee niet de mist in kan gaan.Business to Business (B2B)

Deze doelgroep bestaat uit bedrijven. Het gaat hierbij om alle soorten ondernemingen. Een aantal voorbeelden zijn: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, freelancers, zzp'ers, vereniging, stichting en experts en specialisten.
Bij een B2B doet jouw onderneming zaken met een ander bedrijf/onderneming.


Business to Consumer (B2C)

Deze doelgroep bestaat uit consumenten. De consumenten zijn natuurlijke personen of particulieren. Deze consumenten zijn de eindgebruikers van het product  of-/ de dienst. Deze consumenten kunnen het product of-/ de dienst zowel online als offline aanschaffen. Bij B2C doet jouw onderneming zaken met een ander natuurlijk persoon/particulier.Het verschil tussen de twee doelgroepen

Bij Business to Business geldt tussen de bedrijven onderling veel meer vrijheid dan bij de Business to Consumer. Bij B2B gelden wel wat regels, maar niet de strenge eisen van het consumentenrecht. Dat laatste is bij de B2C wel het geval.

Het consumentenrecht is het recht, waaronder tal van (Europese) wetten en regels vallen, die enkel en alleen voor consumenten geldt. De wetgever heeft de consument aangemerkt als 'zwakkere partij' en deze wordt om die reden erg goed beschermd. Over het consumentenrecht is verderop in deze blog meer informatie te vinden. Daar is ook te vinden hoe deze regels werken voor een B2B. 


Kan je zowel een B2B als een B2C doelgroep hebben?


Het is mogelijk dat een onderneming zowel een B2B als een B2C markt heeft. Er zijn echter wel een aantal zaken waar je tegenaan kan lopen. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende prijzen tussen bedrijven en consumenten worden gehanteerd. Een bedrijf kijkt namelijk naar prijzen exclusief BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en een consument kijkt naar prijzen inclusief BTW. Je bent ook verplicht om jouw prijzen op die manier aan te bieden; inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor ondernemers.Het consumentenrecht


Belangrijke aandachtspunten binnen het consumentenrecht waar jij als ondernemer rekening mee moet houden:

1. Begrijpelijke taal
Documenten, zoals een contract of informatie, moeten begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de uitleg van een artikel, heeft de meest gunstige uitleg voor de consument namelijk voorrang. Deze regel geldt ook met betrekking tot een B2B, maar in mindere mate.

2. Aansprakelijkheid
Deze mag voor de consumenten niet beperkt of uitsluitend gemaakt worden. Voor de B2B-sector heb je daar als onderneming veel meer ruimte voor. Als je zakendoet met consumenten is het dus van belang om na te gaan of je jouw aansprakelijkheid niet te veel hebt beperkt. Dat kan nadelig voor je uitpakken.

3. Herroepingsrecht
Consumenten hebben veertien dagen de tijd om een online aankoop te herroepen. Tijdens deze periode moet jij als verkoper het product kosteloos terugnemen. Dit is niet verplicht bij een B2B, maar dus wel mogelijk.

4. Prijzen
Deze moeten inclusief BTW worden getoond. Een consument moet namelijk weten welk totaalbedrag hij uiteindelijk moet betalen. Bij een B2B heb je daarin de vrije hand, maar meestal worden voor een B2B de prijzen exclusief BTW getoond.

5. De grijze en de zwarte lijst
In het Burgerlijk Wetboek staan de bepalingen waarin is aangegeven welke bedingen niet in je algemene voorwaarden voor consumenten opgenomen kunnen worden (grijze en zwarte lijst). Deze gelden niet ten aanzien van B2B.Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze blog, neem dan contact met ons op.

Deel deze blog