Antwoord op de meest gestelde vragen over de AOV

Op donderdag 16 mei hebben wij op het Ondernemersplein van de kamer van koophandel te Rotterdam een gezellige maar ook leerzame kennislunch georganiseerd! Tijdens deze kennislunch zijn de meest gestelde vragen van het publiek met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering beantwoord. In deze blog vind je de gestelde vragen op een rijtje. 

 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

“AOV” staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer je als ZZP’er arbeidsongeschikt raakt, kun je geen gebruik maken van het sociale vangnet, op de bijstandsuitkering na.  

Veel ZZP’ers komen in de problemen als zij arbeidsongeschikt worden omdat er geen financiële reserves zijn opgebouwd. Als wij vragen waarom iemand geen AOV heeft horen wij vaak als reden: ‘ik word niet arbeidsongeschikt of ‘we zien wel als het zover is’.

Dat vinden wij een vreemde opstelling; je verzekert namelijk wel jouw huis en inboedel tegen brand, terwijl de kans op brand niet heel groot is. Dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid, maar als het jou overkomt, dan zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. Het is dus erg belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over de vraag of je wel of geen AOV wil afsluiten. Met een AOV kunt u namelijk een deel van jouw inkomen verzekeren voor een bepaalde duur wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

 

Wanneer heb je een AOV nodig?

 • Wanneer jouw eigen vermogen niet groot genoeg is om de kosten die arbeidsongeschiktheid met zich mee brengt af te dekken;
 • Wanneer je geen partner hebt die voor voldoende inkomsten zorgt om de kosten die arbeidsongeschiktheid met zich mee brengt af te dekken;
 • Wanneer je geen inkomsten hebt uit andere bronnen om in deze kosten te kunnen voorzien.

 

Voor wie is de AOV bedoeld?

 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s);
 • ZZP’ers;
 • Vrije beroepsuitoefenaars (advocaat, fysiotherapeut, verloskundige)
 • Zelfstandige ondernemers;

 

Welke mogelijkheden zijn er voor een ZZP’er om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken. Hieronder zijn de belangrijkste manieren weergeven:

 • Eigen vermogen door zelf te sparen;
 • Broodfonds of “share people”;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • AOV combineren met het broodfonds.

 

Waar zijn de kosten voor een AOV op gebaseerd?

De premie hangt af van diverse factoren, namelijk:

 • Het verzekerd bruto jaarbedrag;
 • Eisen risicotermijn in dagen;
 • Beroep;
 • Leeftijd ondernemer;
 • Hoe lang je een uitkering wilt;
 • De manier waarop je voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd.

 

Moet ik de AOV privé afsluiten of op de zaak?

Een AOV-verzekering sluit je privé af. Indien je een DGA bent, dan kun je deze verzekering ook afsluiten via jouw B.V.

 

Moet je andere werkzaamheden gaan doen indien je arbeidsongeschikt bent?

Je bent arbeidsongeschikt indien je niet (volledig) kunt werken als gevolg van een ziekte of een ongeval.

Een bedrijfsarts zal vervolgens kijken in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Bij het afsluiten van een AOV maak je een belangrijke keuze ten behoeve van het arbeidsongeschiktheidscriterium.

 

Hierbij kan gekozen worden tussen drie opties:

• Gangbare arbeid

Bij dit criterium zal worden gekeken of je nog in staat bent om algemeen geaccepteerd werk kunt verrichten, onafhankelijk van eerdere functies. De premie is bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium het laagst.

 

• Passende arbeid

Bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium wordt er gekeken naar jouw opleiding, ervaring en vaardigheden om te bepalen welk werk je nog kunt verrichten. Indien je werk kunt verrichten in zo’n soortgelijke functie, dan ben je in de zin van dit arbeidsongeschiktheidscriterium niet arbeidsongeschikt.

 

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Hierbij wordt gekeken of je in staat bent om jouw eigen beroep uit te oefenen. Indien je hiertoe niet instaat bent, krijg je een uitkering. Daarentegen ligt de premie bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium hoger dan dat je zou kiezen voor het arbeidsongeschiktheidscriterium passende arbeid of gangbare arbeid. DoorKees adviseert altijd een AOV af te sluiten op basis van dit criterium. Onze online af te sluiten AOV werkt ook op basis van dit criterium.

 

Hoeveel premie moet ik uiteindelijk betalen?

Om een voor jou passende AOV af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van jouw strikt noodzakelijke vaste lasten per maand. De AOV is namelijk bedoeld als reddingsboei en niet om te voorzien in luxe. Een lagere maandelijkse uitkering heeft ook als gevolg dat je minder premie betaald. Daarnaast wordt de hoogte van de premie bepaald door de eigen risico termijn; hoe langer de eigen risico termijn, hoe lager de premie.

 

De AOV-premie fiscaal gezien

De premies die je voor een AOV betaalt mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor wordt de premie die je betaald voor de AOV een bruto premie genoemd. Over eventuele uitkeringen dient wel belasting te worden betaald.

 

Wat gebeurt er met mijn AOV als ik stop met ondernemen?
Wanneer je uitgeschreven wordt als ondernemer bij de Kamer van Koophandel, dan kun je jouw AOV per die datum beëindigen. Het is dus niet zo dat je aan de contractduur wordt gehouden wanneer je geen ondernemer meer bent.

 

Via Doorkees betaal je geen advieskosten

Het is sterk aan te raden om een AOV af te sluiten. U kunt makkelijk zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via onze website zonder tussenkomst van een adviseur. In dat geval betaal je geen advieskosten.

Heb je nog vragen over de AOV die niet aanbod zijn gekomen of misschien andere vragen over onze diensten? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze adviseurs via de chat op onze website of door te mailen naar info@doorkees.nl.

Deel deze blog