Juridisch medewerker

Thijs Priemis

Juridisch medewerker

Thijs is in de eindfase van zijn studie rechtsgeleerdheid. Thijs heeft een passie voor ICT-recht, verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Thijs adviseert ondernemers onder andere over privacy vraagstukken en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Dit zijn ook de onderwerpen waar Thijs regelmatig blogs over schrijft.