Belastingvoordelen voor starters: wat zijn de regels?

Als startende ondernemer kun je gebruik maken van een aantal regelingen waardoor je belastingvoordeel hebt. Deze regelingen worden ook wel “aftrekmogelijkheden” genoemd. In deze blog bespreek ik de belangrijkste startersregelingen en de voorwaarden hiervan.

 

De ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere regelingen zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en meewerkaftrek. Ik loop deze regelingen even kort na.

 

De zelfstandigenaftrek

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek wanneer je ondernemer bent en daarnaast voldoet aan het urencriterium.

Het urencriterium houdt in dat je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming moet besteden. Een misvatting is dat het hierbij moet gaan om betaalde werkzaamheden. Dit is niet het geval; alle werkzaamheden die je verricht voor jouw onderneming zoals het doen van marktonderzoek, het beheren van de website en het bijhouden van de boekhouding tellen mee voor het urencriterium.

In 2019 bedraagt de zelfstandigenaftrek een bedrag van € 7.280,00.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Is jouw winst te laag om de zelfstandigenaftrek helemaal te verbruiken? Dan verrekent de belastingdienst het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 

Startersaftrek

Je hebt recht op de startersaftrek wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je was in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer;
  • Je paste in deze periode de zelfstandigenaftrek niet meer dan twee keer toe.

Wanneer je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, dan wordt jouw zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek. In 2019 is dit een bedrag van € 2.123,00.

                       

Meewerkaftrek           

Je hebt recht op de meewerkaftrek wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ondernemer en je voldoet aan het urencriterium;
  • Jouw fiscale partner werkt per kalenderjaar 525 uren of meer zonder vergoeding in jouw onderneming of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000,00.

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat jouw fiscale partner meewerkt. Daarnaast moet je het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.    

 

Heb je vragen over deze regelingen of wil je hier meer advies over? Neem dan gerust contact met mij op.

Deel deze blog