Ben jij wel eigenaar van jouw logo en huisstijl?

Veel ZZP’ers laten hun logo en huisstijl ontwerpen. Een vormgever heeft het logo ontworpen en jij hebt voor deze dienst betaald. Je zou misschien kunnen denken dat je nu jouw eigen logo en huisstijl hebt ‘gekocht’ en daardoor nu dus eigenaar bent, maar toch is dat in de meeste gevallen niet zo.

Hoe zit dat nu eigenlijk met auteursrecht?

Het auteursrecht zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld boeken, films, schilderijen, muziek en foto’s niet zomaar mag kopiëren of uitgeven. Door het auteursrecht kan de maker zelf beslissen hoe zijn ontwerp mag worden gebruikt en door wie.

Hoe vindt overdracht van auteursrecht plaats?

Je hebt dus wel betaald voor jouw logo en huisstijl maar hiermee is het auteursrecht niet automatisch overgedragen. Een overdracht van het auteursrecht kan namelijk alleen schriftelijk, door middel van een akte plaatsvinden. In deze akte moet duidelijk omschreven zijn welke rechten precies worden overgedragen en waar jij het ontwerp voor mag gebruiken.

Wat als de vormgever het auteursrecht niet wil overdragen?

In dit geval kun je een licentie afsluiten. Bij een licentie krijgt de licentienemer toestemming om een ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken. Er wordt dan dus alleen maar een gebruiksrecht aan jou verleend en de rechthebbende (de vormgever) behoudt de auteursrechten zelf. 

Een licentie kan zowel mondeling als schriftelijk worden verleend. Wij raden je echter aan om schriftelijk vast te leggen waar de licentie precies voor gegeven is en wat jij wel en niet met het ontwerp mag doen. Dit om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Hoe voorkom ik problemen?

Het is aan te raden om het eigendom van het uiteindelijke product in een zo vroeg mogelijk stadium af te spreken. Zo kan bijvoorbeeld al in de opdrachtbevestiging een licentie verstrekt worden door de ontwerper. Ook kan het auteursrecht op het product worden overgedragen. Soms staat hier een vergoeding tegenover. Waar je ook voor kiest: zorg dat de afspraken op schrift staan en voor beide partijen duidelijk zijn!

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een bericht via het contactformulier of bel mij op (085) 40131700.

Deel deze blog