Betalingstermijn binnen 14 dagen: verplicht te betalen of niet?

Bijna alle ondernemers houden een betalingstermijn aan van 14 dagen. Maar is jouw klant ook verplicht om de factuur binnen die termijn te voldoen?

Jouw klant is alleen verplicht binnen deze termijn te betalen als je dit met jouw klant hebt afgesproken. Heb je dit niet gedaan en heb je de betalingstermijn alleen genoemd op jouw factuur dan betekent dit niets anders dan dat jouw klant voor het verstrijken van die termijn de factuur niet hoeft te betalen.

Dit alles geldt niet als jij een betalingstermijn met jouw klant hebt afgesproken. In dat geval is de klant wel verplicht binnen de afgesproken termijn te betalen. Je kunt een betalingstermijn met jouw klant afspreken door deze op te nemen in jouw algemene voorwaarden en jouw algemene voorwaarden (volgens de regels) van toepassing te verklaren op de overeenkomst.

Geen termijn afgesproken en de klant betaalt niet?

Heb je geen termijn afgesproken en betaalt jouw klant niet binnen de genoemde termijn dan kun je jouw klant het beste in gebreke stellen. Het is wel zo netjes om eerst twee herinneringen te versturen voordat je jouw klant officieel in gebreke stelt. Zie voor meer hierover “de voordelen van een actief incassobeleid”.

Jouw klant is pas in verzuim nadat je de klant schriftelijk hebt aangemaand en je de klant een redelijke termijn hebt gegeven om alsnog tot betaling van de factuur over te gaan. Meestal zal 14 dagen een redelijke termijn zijn. Pas na het verstrijken van deze termijn heb je recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

Heb je een termijn afgesproken en betaalt jouw klant niet?

In dat geval hoef je geen ingebrekestelling naar jouw klant te versturen, de klant is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn. Als de betaling uitblijft kun je direct overgaan tot het volgen van jouw incassobeleid.

Heb je vragen over dit onderwerp? Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een bericht via het contactformulier of bel mij op (085) 40131700.

Deel deze blog