Blogreeks webwinkels > Deel 1: welke informatie moet je in jouw webwinkel over de producten vermelden?

Het aantal webwinkel stijgt iedere dag. Mede door de corona-crisis kopen steeds meer consumenten producten via een webwinkel. Een webwinkel is misschien snel gestart maar vergeet niet dat een webwinkel aan vele eisen moet voldoen, zeker wanneer je producten aan consumenten verkoopt.
De regels waaraan een webwinkel voor consumenten moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet. Dit zijn dwingende regels; dat wil zeggen dat je hier niet in het nadeel van de consument van mag afwijken.

In de komende blogreeks zullen wij de belangrijkste eisen voor webwinkels nalopen.

De eis die wij vandaag behandelen is de informatieplicht van de verkoper: welke informatie moet je in jouw webwinkel over de producten vermelden?

 

Informatieverplichting verkoper

Op grond van artikel 6:230 m van het Burgerlijk Wetboek, moet de verkoper de informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier verstrekken. Gebruik dus simpele bewoordingen en als je toch vaktermen gebruikt, leg deze dan duidelijk uit.

 

Zorg voor een duidelijke, volledige productomschrijving

De informatie moet zichtbaar zijn voor de consument voordat de overeenkomst wordt gesloten. Het is dus niet toegestaan om de consument na de aankoop nog aanvullende informatie toe te zenden; alle informatie over het product moet vooraf duidelijk en volledig weergeven worden.

De volgende informatie moet je in ieder geval over de producten vermelden:

  • specifieke kenmerken van het product;
  • de totale prijs van het product (BTW inbegrepen);
  • de manier van verzending of levering;
  • de verzendtijd;  
  • de totale prijs van de producten, BTW inbegrepen;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering;
  • De kosten voor het eventuele terugzenden

 

Verstrek informatie over jouw bedrijf

Het moet de consument duidelijk zijn wie de verkoper is. Vermeld dus duidelijk de gegevens van jouw bedrijf, onder andere de naam, het KvK-nummer, het bezoekadres, een telefoonnummer en een emailadres.

 

Herroepingsrecht

De consument heeft een herroepingsrecht. Dit houdt in dat de consument de overeenkomt kan ontbinden binnen 14 dagen nadat hij of zij het product heeft ontvangen. Zorg ervoor dat je het modelformulier voor ontbinding op jouw website hebt staan.
Vermeldt daarnaast de bedenktijd en de overige regels die gelden voor de bedenktijd.

Weet je niet precies wat de regels voor de bedenktijd zijn? Houd dan deze blogreeks in de gaten, het volgende blog gaat namelijk over het herroepingsrecht.

Deel deze blog