De belangrijkste aftrekposten voor de ZZP'er

Er zijn verschillende aftrekposten waar je als ZZP’er recht op kan hebben. Voor de beginnende ZZP’er zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek de belangrijkste. In deze blog vertel ik jou de basis van deze aftrekposten.

Wat is de zelfstandigenaftrek en wanneer heb je hier recht op?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op de winst. Dit betekent dat een bedrag van de winst mag worden afgehaald, waardoor deze lager wordt en je minder belasting hoeft te betalen. De winst is alles wat je hebt gefactureerd minus alle betaalde zakelijke kosten.

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek wanneer je ZZP’er bent en aan het urencriterium voldoet. Dit laatste betekent dat je minimaal 1.225 uren per kalenderjaar aan jouw onderneming hebt besteed en dat je meer tijd aan jouw onderneming besteed dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld een andere baan).

De zelfstandigenaftrek bedraagt op dit moment € 7.280,00. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld.

De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek kunnen niet meer bedragen dan de winst.  Niet-gerealiseerde zelfsyandigenaftrek kan met de winst in de negen volgende kalenderjaren alsnog worden verrekend.

 

Wat is de startersaftrek en wanneer heb ik hier recht op?

De startersaftrek is, net als de zelfstandigenaftrek, een aftrekpost op de winst. Ook dit bedrag mag dus van de winst worden afgetrokken zodat je uiteindelijk minder belasting betaald. De startersaftrek bedraagt € 2.123.

Om aanspraak te kunnen maken op de startersaftrek moet je aan vier voorwaarden voldoen:

  • Je had in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek;
  • Je was in de voorafgaande 5 jaar minstens 1 jaar geen ZZP’er voor de inkomstenbelasting;
  • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek;
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een B.V.;

Voor de meeste ZZP’ers zal er geen sprake zijn van de vierde voorwaarde en daarom zijn de eerste drie dus het belangrijkst.

Een startende ZZP’er mag maximaal drie keer de startersaftrek toepassen. Wanneer je als ZZP’er recht hebt op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek mag je in totaal € 9.403,00 van de winst afhalen. Wanneer je in jouw aangifte aangeeft dat je aan het urencriterium voldoet, dan ontvang je automatisch de zelfstandigenaftrek. Voor de startersaftrek moet jouw aangifte voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je dat wij jou helpen bij het doen van jouw aangifte inkomstenbelasting? Neem gerust contact met ons op. Natuurlijk kun je ook direct contact opnemen met Aifei over jouw vragen. 

Deel deze blog