De eisen die gesteld worden aan jouw administratie

Waarom moet ik mijn administratie zo goed bijhouden?

Je administratie is de basis voor jouw belastingaangiftes. Als de Belastingdienst een vraag heeft over jouw aangifte, dan moet je jouw antwoord kunnen verantwoorden. Dit verantwoorden kan je doen door middel van de administratie die je bijhoudt, mits deze compleet is.

 

Eis 1: Zorg voor een complete administratie

De administratie bestaat uit een aantal onderdelen, onder andere:

  • Inkoop- en verkoopfacturen;
  • Kasadministratie;
  • Bankafschriften en bijschriften;
  • Databestanden;
  • Overeenkomsten die worden gesloten met derden;
  • Offertes;
  • Calculaties;
  • Een agenda

Het is van belang dat de bovenstaande punten volledig zijn en dat deze documenten goed gearchiveerd worden.

 

Eis 2: Het archiveren van de administratie

Je bent verplicht jouw administratie zeven jaar te bewaren. Het is daarbij handig om de administratie op twee of meer verschillende plekken te bewaren. Dit kan je bijvoorbeeld doen op je harde schijf van je computer/laptop of op een USB-stick. Je kan er ook voor kiezen om je administratie op papier te bewaren, maar dit is niet verplicht.
Door je administratie op meerdere plekken te bewaren/archiveren heb je een reservekopie voor als je één variant verliest.

Ons advies: gebruik boekhoudsoftware zodat je zeker bent dat jouw data veilig staat en dat hier back-ups van gemaakt worden.

 

Eis 3: De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek moet je aan het urencriterium voldoen. Je moet hiervoor wel aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat je aan dit criterium voldoet.

Het urencriterium houdt in dat je per kalenderjaar 1.225 uur of meer aan jouw bedrijf besteedt. Een kanttekening hierbij is dat de uren altijd hetzelfde blijven, ook al heb jij jouw bedrijf pas halverwege het jaar opgericht. Houdt hier dus rekening mee bij de startdatum van je onderneming.

Als je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, dan moet je aan de Belastingdienst kunnen tonen dat je aan het urencriterium voldoet. Dit doe je door een goede administratie bij te houden inclusief de punten die hierboven zijn opgenomen.

Heb je vragen over het bewaren van jouw boekhouding of wil je graag gebruik gaan maken van boekhoudsoftware? Neem dan contact met ons op.

 

Deel deze blog