De samenwerkingsovereenkomst

Als ZZP’er zijn er situaties waarin je graag met andere ZZP’ers samenwerkt, bijvoorbeeld om een grote klus binnen te halen of simpelweg om een bredere dienstverlening aan te kunnen bieden. In deze blog zet ik uiteen wat ik adviseer op te nemen in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat zijn de wettelijke eisen?

De samenwerkingsovereenkomst is niet expliciet in wet geregeld, maar valt onder het algemene verbintenissenrecht. In principe geldt voor de overeenkomst vormvrijheid: je kunt samen met jouw samenwerkingspartner(-s) de afspraken op papier zetten zoals jullie dit willen.

Toch is het verstandig een aantal onderwerpen te regelen in de overeenkomst. Hiermee voorkom je eventuele problemen in de toekomst en kun je vol vertrouwen aan de slag. Ik ga hieronder kort in op de meest essentiële onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst:

 

De samenwerking

Dit klinkt vanzelfsprekend, maar hier gaat het vaak al mis. Partijen denken dat dit “wel duidelijk is”. Desondanks is het van belang om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Noteer wie wat gaat doen en wie waar verantwoordelijk voor is.

 

Financiële afspraken

Omschrijf de financiële afspraken zo duidelijk mogelijk. Wie verstuurt de factuur (vanuit welke onderneming?), wat is de betalingstermijn van de factuur?, hoe is het risico verdeeld wanneer een factuur onbetaald blijft?

 

Aansprakelijkheid

Hoe is de aansprakelijkheid verdeeld? Dit geldt voor de aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever, maar ook de aansprakelijkheid van de samenwerkende partners tegenover elkaar. Ook belangrijk: controleer elkaars aansprakelijkheidsverzekering en de voorwaarden hiervan.

 

De looptijd van de overeenkomst

Omschrijf de duur van de overeenkomst; is dit gedurende de loop van een bepaald project of geldt de samenwerking voor een bepaalde termijn?

 

De opzegging

Beschrijf de opzegmogelijkheden van de overeenkomst. Spreek af wat er gebeurd wanneer een samenwerkingspartner de samenwerking stop wenst te zetten; wie maakt de lopende projecten af? Hoe vindt de eindafrekening plaats?

 

Het klantenbestand

En “last, but not least”, wie neemt de klanten mee wanneer partijen uit elkaar gaan? Maak duidelijke afspraken en voorkomen hiermee een conflict over de “eigendom” van het klantenbestand. Zeker wanneer het klantenbestand een aardige omvang krijgt, is het verstandig de klanten regelmatig te “verdelen”.

 

Conclusie

Zorg ervoor dat in de samenwerkingsovereenkomst in ieder geval bovenstaande punten verwerkt zijn. Daarnaast is een samenwerking altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarom doe je er goed aan de overeenkomst te laten controleren door een jurist. Hier gaan geen uren werk in zitten (waardoor de kosten beperkt zijn), maar de risico’s die hiermee afgedekt kunnen worden zijn enorm.


Wil je helemaal zeker zijn van je zaak? Laat de samenwerkingsovereenkomst dan opstellen door een jurist. Bij doorKees doen wij dit voor een vaste prijs van € 250,00 exclusief BTW.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

 

 

Deel deze blog