Drones: wat zijn de regels? En ben je wel verzekerd?

Drones worden steeds populairder en goedkoper, waardoor deze door een groter publiek gebruikt kunnen worden. Een ongeluk met een drone zit in een klein hoekje en dan komen natuurlijk de vragen: wat zijn nu eigenlijk de regels en ben ik wel verzekerd voor de schade?

Drones worden steeds populairder en goedkoper, waardoor deze door een groter publiek gebruikt kunnen worden. Een ongeluk met een drone zit in een klein hoekje en dan komen natuurlijk de vragen: wat zijn nu eigenlijk de regels en ben ik wel verzekerd voor de schade?

Wat is een drone?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig; er is dus geen piloot aanwezig. Een drone kan op afstand bestuurd worden. Nu klinkt dit heel heftig maar de ‘drones’ waarover het in het nieuws vaak gaat de laatste tijd zijn meestal slechts 30 cm groot. De drones waar wij het in dit artikel over hebben zijn drones die gebruikt worden voor recreatief gebruik. Als je zo’n drone gebruikt moet je rekening houden met een aantal regels. Deze regels staan in de Regeling modelvliegtuigen.

De Regeling modelvliegtuigen

Om onder deze regeling te vallen mag de startmassa van jouw drone niet meer bedragen dan 25 kg en mag je de drone niet met een economisch doel gebruiken. Eén van de belangrijkste regels is tevens dat je voortdurend zicht op het vliegtuig moet hebben. Ook moet de bestuurder maatregelen nemen om botsing te voorkomen en voorrang geven aan ieder luchtvoertuig dat geen modelvliegtuig is. Daarnaast mag de drone niet overal vliegen, in ieder geval niet in de buurt van een vliegveld, niet hoger dan 120 meter boven grond of water en niet boven aaneengesloten bebouwing.

Ook mag je niet zomaar foto’s en video’s maken met een drone. Als je dit toch wilt doen, moet je rekening houden met de privacywetgeving. Uitgebreide regels hierover staan in de Handleiding drones en privacy.

Als je je niet aan de regels houdt, dan kan je een boete krijgen. Je drone kan ook in beslag worden genomen of je kunt een geldboete opgelegd krijgen.

Schade…wat nu?

Als je bovenstaande regels in acht neemt maar toch schade veroorzaakt, dan wordt deze schade vaak verzekerd door de WA-verzekering particulieren. Let wel op dat drones van zwaarder dan 25 kg meestal niet onder de dekking vallen. Hier moet je dus een aparte verzekering voor afsluiten.

Ook valt de drone zelf niet onder de dekking. Wil je dat jouw drone verzekerd is tegen schade aan de drone zelf, dan zal je hier een aparte verzekering voor moeten afsluiten.

Beroepsmatig gebruik

Naast bovengenoemde regels zijn er regels voor beroepsmatig gebruik van drones. Beroepsmatig gebruik is wanneer je jouw drone gebruikt om geld te verdienen. De regels die hier voor gelden zijn die van de Nederlandse Wet Luchtvaart. Deze regels zijn van toepassing bij een startgewicht tot 150 kg.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze blog