Een 'All-in loon', mag dat?

Een fysiotherapeut aannemen voor een “all-in loon”: Mag dat? De laatste jaren hoor je veel over het 'All-in loon.  Maar mag je een fysiotherapeut aannemen voor een 'all-in loon? In deze blog lees je wat het all in loon inhoud, of je het mag gebruiken en onder welke voorwaarden.

De afgelopen jaren zijn er meerdere uitspraken geweest rondom het zogenaamde “all-in loon”. Verschillende werknemers liepen aan tegen een onduidelijke arbeidsovereenkomst en loonstroken. Hierdoor stelden deze werknemers dat zij hun vakantiegeld en vakantiedagen nog niet uitbetaald hadden gekregen. De werkgever was uiteraard van mening dat dit wel het geval was. In deze uitspraken hebben de rechters de voorwaarden vastgesteld waaraan het “all-in loon” moet voldoen. 
 

Wat houdt het “all-in loon” in?

Als de werknemer een “all-in loon” ontvangt, dan houdt dit in dat de werknemer geen losse vakantietoeslag ontvangt in de maand juni en ook niet wordt doorbetaald in zijn vakantie. De vakantietoeslag en de vergoeding voor de vakantiedagen worden maandelijks uitgekeerd bij het loon. Het is vooral gebruikelijk om all-in loon te hanteren bij 0 uur contracten of contracten met weinig uren. 

Er zitten voor zowel werknemer als werkgever voordelen aan het all-in loon. Voor de werkgever is het meestal makkelijker om alle delen van het loon in een keer te betalen in plaats van een keer per jaar alle vakantietoeslagen los te moeten berekenen en betalen. 

Voor de werknemer, zeker binnen 0 uur contracten, kan het fijn zijn om de vakantietoeslag verdeeld over het jaar te krijgen. Daarnaast heeft de werknemer bij een parttimebaan niet altijd behoefte aan de opbouw van vakantiedagen en ontvangt hij of zij hier liever een vergoeding voor. 

 

Wat zijn de risico’s van het “all-in loon”?

Voor de werkgever is het vooral van belang om de vakantiedagen en -toeslag duidelijk te specificeren op de loonstrook omdat de werknemer anders kan stellen dat hij of zij de vakantiedagen en -toeslag nog niet heeft ontvangen. 

Voor de werknemer is het belangrijk om het vakantiegeld wel apart te zien van het normale loon. De rechter heeft bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers zich bewust zijn van het all-in loon en dat zij het vakantiegeld dus niet nog separaat ontvangen. Werknemers zullen dit deel van het loon dus eigenlijk apart moeten houden om nog het gevoel te hebben dat ze echt vakantie kunnen nemen zonder daar financiële problemen van te krijgen. 

 

Wat zijn de voorwaarden waar het “all-in loon” aan moet voldoen?

  • In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk zijn vastgelegd dat de werknemer zijn vakantietoeslag en vakantiedagen ontvangt in de vorm van een “allin loon”;
  • Er moet sprake zijn van een weinig uren contract; 
  • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen op daadwerkelijk op vakantie te gaan;  
  • Op de loonstrook moet duidelijk onderscheid zijn gemaakt tussen het brutoloon, de vakantietoeslag en de vakantiedagen.

Twijfel je of jouw arbeidsovereenkomst(-en) en loonstroken voldoen aan de eisen? Dan doe je er goed aan om deze te laten controleren. Zo voorkom je vervelende procedures en spanningen tussen werkgever en werknemer. 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op. 

 

Deel deze blog