Een financieel vangnet voor de ZZP’er: Broodfonds vs. AOV

De zelfstandige ondernemer krijgt in het geval van arbeidsongeschiktheid meestal geen uitkering van de overheid. Van de zelfstandige ondernemer wordt verwacht dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is in dat geval wellicht de belangrijkste verzekering om in overweging te nemen. Zo garandeert de ZZP’er zichzelf van een inkomen tijdens de ziekte(jaren).

In de vorige post (“Wederom minder ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid”) zijn wij ingegaan op de vraag waarom de meeste ZZP’ers zich niet willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De voornaamste reden is dat men, al dan niet door horen zeggen, wantrouwen heeft voor grote verzekeringsmaatschappijen. Dit gevoel is echter in de meeste gevallen gemakkelijk weg te nemen door een goede verzekeringsadviseur. Dit is een vaste contactpersoon bij wie je terecht kan met je vragen en die verstand heeft van verzekerings- en financiële producten.
Een hoger kostenplaatje is ook iets wat zowel jonge als oudere ZZP’ers weerhouden om een AOV af te sluiten. Er wordt geneigd om sneller te kiezen voor een Broodfonds. Maar is dat wel altijd zo voordelig?

 

Het broodfonds


Het broodfonds is voor zelfstandigen met en zonder personeel, vennoten van een VOF, maten in een maatschap en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers. Elk lid zet elke maand een vast bedrag opzij. Met dit bedrag steunen de leden elkaar bij ziekte. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven.

 

Voordelen
De twee belangrijkste voordelen van het broodfonds zijn:

  • De betaalbaarheid: de maandelijkse bijdrage is vaak lager dan de premie van een AOV-verzekering;  
  • Het belastingvoordeel: het schenken van het bedrag aan een zieke deelnemer is belastingvrij tot het maximum dat de Belastingdienst heeft vastgesteld;

 

Nadelen
De nadelen van het broodfonds zijn:

  • De uitkering geldt voor maximaal 2 jaar. Indien je voor langer arbeidsongeschikt wordt, dan zit je dus met een groot inkomensgat;
  • Aangezien er meestal geen deskundige ondersteuning is binnen een broodfonds, kan het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van een schenking. Daarom is het belangrijk dat alle leden elkaar (kunnen) vertrouwen;
  • Geen ondersteuning bij re-integratie. Mocht je weer aan de slag willen gaan en werkzaamheden willen uitvoeren, dan krijg je geen deskundige hulp voor jouw re-integratie. Bij een AOV-verzekering staat in de meeste gevallen een team van specialisten klaar om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen;
  • Belastingtechnisch: de inleg in het broodfonds is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Er vindt geen toezicht van De Nederlandse Bank en/of de AFM plaats, waardoor de solvabiliteit van het broodfonds niet gecontroleerd wordt;

 

De AOV

Het afsluiten van een AOV-verzekering is niet verplicht, maar er bestaat natuurlijk altijd een risico dat jou iets overkomt. Een kortdurende arbeidsongeschiktheid zou geen problemen moeten leveren, deze zijn meestal nog wel op te vangen. Een situatie waarbij er sprake is van een ernstig ongeluk of langdurige ziekte kan jouw onderneming op den duur wel in gevaar brengen. Een ZZP’er die de (financiële) zorg draagt voor het huis, de partner, de kinderen en alle bijkomende zaken, kan in het geval van een langdurige ziekte geen inkomsten genereren. Een bijstandsuitkering is in sommige gevallen een optie, maar dat betekent vaak een forse daling in het inkomen, met in het uiterste geval het verliezen van jouw woning.

De AOV-verzekering is weliswaar, gezien de prijs, wat duurder dan een broodfonds, maar de AOV-verzekering heeft daarentegen vele voordelen. Een belangrijk voordeel van een AOV-verzekering is dat deze niet is gebonden aan een termijn van maximaal 2 jaar. De doorKees AOV is hierin erg flexibel: zo kun je ervoor kiezen om een polis af te sluiten die dagelijks opzegbaar is. Kies je toch liever voor een langdurige polis? Dan kun je een contract kiezen met een langere duur. Het leven van een ZZP’er is altijd onderhevig aan veranderingen. Tussentijdse aanpassingen aan uw veranderende situaties is daarom in de meeste gevallen mogelijk. Tenslotte staan alle AOV-verzekeringen onder toezicht van De Nederlandse Bank en/of de AFM. Hierdoor wordt de solvabiliteit van de verzekeraar doorlopend in de gaten gehouden.

Wil je weten wat jouw AOV- premie is? Klik dan (hier) https://www.doorkees.nl/diensten/verzekeringen/arbeidsongeschiktheidsverzekering/direct-online-afsluiten/bereken-nu-je-premie.html

 

 

Deel deze blog