Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

In deze blog beantwoorden wij een veel aan ons gestelde vraag, namelijk de vraag of je als ZZP’er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt.

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst duidelijk worden wat beroepsaansprakelijkheid is en wat de verzekering aan dekking biedt. 

Wanneer is beroepsaansprakelijkheid?  

In het algemeen kan beroepsaansprakelijkheid worden omschreven als “aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep”. Een duidelijk beroep is bijvoorbeeld architect of jurist, maar het kan ook ingewikkelder zijn om jouw beroep te definiëren.

Onder beroep wordt verstaan “het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden”. Aan deze werkzaamheden ligt een overeenkomst ten grondslag op basis van een inspanningsverplichting met de opdrachtgever. Het gaat hierbij niet altijd om een schriftelijke overeenkomst, een mondelinge overeenstemming is ook een overeenkomst. 

 

Wanneer heb ik een fout gemaakt in de uitoefening van mijn beroep? 

 Bij fouten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het vergeten van het indienen van wettelijke termijn in een dossier door een jurist of het te laat indienen van een subsidieaanvraag door een subsidieadviseur. Het gaat erom dat jij in jouw advies of dienstverlening een fout hebt gemaakt die schade heeft veroorzaakt bij de opdrachtgever. 


Wanneer ben ik aansprakelijk?
De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de betreffende beroepsgroep. Er wordt gekeken naar hoe een “goed handelend” persoon in dezelfde beroepsgroep gehandeld zou hebben in dezelfde situatie. 

 

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? 

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding die bestaan uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente en ondersteuning bij het verdedigen tegen de aansprakelijkheidsstelling, ongeacht of de aansprakelijkheidsstelling gerechtvaardigd is.

 

Wie moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben? 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld iedereen die een beroep heeft waarbij hij of zij “een intellectuele prestatie” moet verrichten.  Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan adviseurs met consultancywerkzaamheden, maar ook adviseurs op het gebied van marketing en communicatie. 
 

Heb je nog vragen over beroepsaansprakelijkheidsverzekerigen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Deel deze blog