Heeft het zin om een vordering uit handen te geven?

In mijn vorige blog gaf ik al aan dat het belangrijk is om een actief incassobeleid te voeren. Je doet er verstandig aan regelmatig te controleren of er achterstanden zijn in de betalingen van jouw klanten. Zo loopt een eventuele achterstand niet onnodig hoog op. Bovendien kan het uitblijven van incassomaatregelen leiden tot het verjaren van de vordering.

Maar wat nu als alle stappen die je hebt ondernomen om jouw klant ertoe te bewegen de openstaande factuur te betalen niets hebben opgeleverd? Dan kun je een jurist of incassobureau inschakelen. Nadat je alle relevante informatie aan hen hebt overgedragen, gaan zij voor je aan de slag. Sprekend uit ervaring is een brief of telefoontje van een jurist in veel gevallen al voldoende om de debiteur te laten inzien dat het echt beter is om te betalen. Voor de debiteur lopen de kosten namelijk alleen maar verder op zolang er niet betaald wordt. Hieronder de standaardstappen die ik, als jurist, in een incassoprocedure neem:                                                                                   

Stap 1.

Het versturen van een brief met vaststelling inschakeling door cliënt.   

In deze brief deel ik de schuldenaar mee dat zijn/haar schuldeiser mij als jurist heeft ingeschakeld. Vervolgens stel ik aan de hand van de relevante stukken vast dat de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zal ik het gestelde juridisch onderbouwen. Op grond daarvan wordt nogmaals een redelijke betalingstermijn geboden, deze zal over het algemeen 14 dagen zijn.

Stap 2.

Het versturen van een ingebrekestelling

Indien er binnen de gestelde termijn niet is betaald en/of inhoudelijk is gereageerd op de vordering, zal een ingebrekestelling gestuurd worden. Hierin wordt officieel vastgesteld dat de schuldenaar niet aan zijn verplichting voldoet en dus in verzuim is. Deze officiële ingebrekestelling zorgt ervoor dat de schuldeiser gerechtigd is om vervolgstappen te ondernemen.

Stap 3.

Laatste buitengerechtelijke poging

Als laatste zal ik een korte brief naar de schuldenaar sturen. Hierin wordt gesteld dat er op basis van de ingebrekestelling geen betaling is ontvangen en dat er tot verdere rechtsmaatregelen wordt overgegaan, tenzij de schuldenaar direct tot betaling overgaat.

Wat kost juridische hulp bij incassozaken?

  • Kosten van het minnelijk traject (de 3 bovenstaande buitengerechtelijke stappen): Bij doorKees hanteren wij de ‘no cure, no pay’ regel. Dit betekent dat wanneer dit traject niets oplevert, je aan ons slechts administratiekosten verschuldigd bent. Betaalt de schuldenaar tijdens dit traject de openstaande factuur wel, dan betaal je aan ons een klein percentage van de betaalde vordering.
  • Kosten van het gerechtelijk traject: Van tevoren zullen we een vaste prijs met je afspreken, je krijgt op deze manier achteraf niet met onverwachte kosten te maken. Hierdoor ben jij in de gelegenheid om voor jezelf duidelijk de afweging te kunnen maken of een gerechtelijke procedure in jouw vorderingszaak zal lonen.

In veel gevallen zal het zeker zin hebben om je vordering uit handen te geven. Wij kunnen jou hierin bijstaan en adviseren. Voor vragen over dit onderwerp: Neem contact met ons op!

Deel deze blog