Het is bijna 2016… Denk aan je investeringsaftrek!

Over een paar weken loopt het jaar ten einde. Wanneer je in 2015 zakelijke investeringen hebt gedaan is het nu echt tijd om te onderzoeken of je recht hebt op de investeringsaftrek over het afgelopen jaar. Het is daarom raadzaam om een overzicht te maken van al je investeringen in 2015.

Vanaf een totaal aan € 2301,00 aan investeringen in 2015, kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zit jouw totaalbedrag hier net onder, dan kun je overwegen om een geplande investering te vervroegen. Deze kosten kun je dan nog mee laten tellen voor dit jaar. Vanzelfsprekend kan dit belastingtechnisch erg gunstig zijn.

Drie soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Dit zijn middelen die je niet op verbruikt, maar langdurig nodig hebt om je diensten te kunnen verlenen of om je product te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan kantoormeubelen en machines. Deze bedrijfsmiddelen moeten per stuk wel meer dan € 450,00 excl. btwhebben gekost, anders mag je ze niet meetellen!

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De middelen die hiervoor in aanmerking komen vindt je op de Milieulijst 2015. Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen geldt een minimum investeringsbedrag van € 2500,00 per stuk.  Met de VAMIL-regeling kunt u een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment afschrijven. Het kan in specifieke gevallen gunstig zijn gebruik te maken van deze regeling.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor bedrijfsmiddelen die aangemerkt zijn als energie-investeringen door de ministeries van Financiën en Economische zaken. De middelen die hiervoor in aanmerking komen staan op de Energielijst 2015. Het bedrag per bedrijfsmiddel moet ook hier minimaal € 2.500,00 zijn.                                                                    

NB: De MIA(2) is niet te combineren met de EIA(3) en beide investeringen moeten vooraf worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland!

Meer informatie?

Alle voorwaarden voor de investeringsaftrek vindt je natuurlijk op de site van de Belastingdienst, zo ook informatie over bedrijfsmiddelen die niet aftrekbaar zijn.

Voor een helder antwoord op jouw vragen over dit onderwerp kun je ook contact met mij opnemen.

Deel deze blog