Het verschil tussen ® © ℠ of ™

Om een merk te kunnen beschermen dient deze te worden geregistreerd. Dit kan door het merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

Als het merk wordt geregistreerd, dan kunnen er verschillende tekens worden gebruikt.

 

™ of ‘unregistered trademark’

In dit geval gaat het om een nog niet geregistreerd (handels)merk, maar het merk is al wel gedeponeerd.

 

℠ of ‘unregistered servicemark’

In dit geval gaat het om een nog niet geregistreerd servicemerk. Dit is dus dezelfde situatie als ™, maar hier bescherm je niet een product, maar een dienst.

 

® of ‘registered trademark’

In de voornoemde gevallen was het trademark of servicemark wel gedeponeerd, maar nog niet in het merkregister ingeschreven. Als het teken ® achter een merk staat, dan betekent dit dat het merk staat ingeschreven bij het merkregister.

In Nederland geeft alleen het laatste teken een juridische bescherming. De andere tekens voor nog niet geregistreerde merken worden met name gebruikt in Amerika.

 

© of ‘copyright’

Dit teken heeft betrekking op het auteursrecht. Voor het auteursrecht geldt dat dit niet in een register hoeft te worden geregistreerd. De maker van een werk krijgt hier namelijk automatisch het auteursrecht over.

 

Als ondernemer ben je niet verplicht om één van bovengenoemde tekens te vermelden. Mocht je auteursrechten of een merkrecht hebben, dan is het echter wel aan te raden om het betreffende teken te vermelden. Dit kan namelijk een afschrikwekkend effect hebben voor anderen die een inbreuk willen maken op jouw auteursrecht of merkenrecht.

 

Mocht je als ondernemer het copyright teken vermelden, dan is het aan te raden om ook jouw naam en de datum van creatie erbij te vermelden. Op deze manier weten anderen - wanneer zij van de creatie gebruik willen maken - dat ze bij jou om toestemming moeten vragen.

 

Conclusie

Van alle hierboven genoemde tekens zijn de laatste twee het belangrijkste in Nederland. Zorg er dus voor dat als jij jouw merk hebt geregistreerd, je ook het ®-teken achter jouw merk plaatst en dat wanneer je iets creëert waar het auteursrecht op rust, je hierbij het ©-teken vermeld.

 

Heb je vragen over de verschillende tekens of hoe je deze moet gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze blog