Hoe bescherm ik mijn bedrijfsnaam?

Jouw bedrijfsnaam en logo betekenen veel voor jouw bedrijf en de opgebouwde naam en reputatie. Het is daarom belangrijk dat je weet hoe je jouw bedrijfsnaam en -logo beschermt tegen misbruik door anderen. In dit blog lees je hoe je dit kunt doen. 

 

Ik heb mijn naam al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Veelal wordt gedacht dat een naam en/of logo beschermd is door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit is niet het geval. Een inschrijving van een bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel levert geen intellectuele eigendomsrechten op.

Een registratie bij de Kamer van Koophandel levert wel een handelsnaamrecht op, echter enkel als je gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een paar jaar) onder deze naam handelt in een bepaald gebied. Het handelsnaamrecht heb je dus niet door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Wanneer een andere partij dezelfde bedrijfsnaam gebruikt dan kan het zeer moeilijk zijn om hier wat aan te doen.

Wat kun je hier dan tegen doen? Jouw bedrijfsnaam en/of -logo als merk laten registreren! Een merkregistratie levert namelijk wel intellectuele eigendomsrechten op waarmee je actie kunt nemen tegen misbruik door anderen.

 

Wat zijn de voordelen van een merkrecht?

1. Onderscheid van andere producten

Als ondernemer sta je achter de kwaliteit van jouw diensten of producten. Je wilt niet dat een concurrent misbruik kan maken van de door jou opgebouwde naam.

Het behouden van een goede concurrentiepositie is onder andere afhankelijk van het onderscheidend vermogen van de door jou geleverde diensten of producten. Een merk biedt jouw klant de waarborg dat alle producten waar dit merk op vermeldt staat van dezelfde kwaliteit zijn. Aan de hand van het merk kan jouw klant het product dus identificeren.

 

2. Drager van goodwill

Een merk staat voor een bepaald imago. Het imago van een merk kan vervolgens een bepaalde goodwill vertegenwoordigen en deze goodwill vertegenwoordigd weer een bepaalde financiële waarde.  Door jouw naam of logo als merk te registeren (en dit te beschermen), maak je jouw bedrijf dus waardevoller.

 

 

Hoe zit het juridisch?

Het merkenrecht is geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Het verdrag is sinds 2006 in werking en werkt rechtstreeks in de Benelux.

Het begrip “merk” is erg ruim, waardoor bijvoorbeeld ook een kleur of een vorm als merk geregistreerd kan worden. Een voorwaarde is wel dat het merk “onderscheidend vermogen” heeft. Met andere woorden: het moet anders zijn dan merken die al geregistreerd zijn en mag niet te algemeen zijn.

Het merk wordt ingeschreven voor bepaalde klassen. Deze klassen bevatten de producten en/of diensten die jij levert onder jouw bedrijfsnaam. Een standaard inschrijving bevat maximaal drie klassen, maar dit kan uitgebreid worden tegen extra betaling.

 

Wat zijn de kosten?  

De kosten voor een inschrijving in de Benelux zijn € 244,00 voor een digitale inschrijving met één klasse. De tweede klasse kost € 27,00 en de klasses daanrna kosten € 81,00. Deze kosten zijn vrij van BTW.   

 

Voor hoelang geldt de merkregistratie? 

Een inschrijving is 10 jaar geldig en kan daarna verlengd worden.

 

Wie kan een merkregistratie voor mij regelen?

Je kunt ervoor kiezen om jouw merkregistratie zelf in orde te maken. Je hebt namelijk geen jurist of advocaat nodig om een merk in te dienen in het merkregister. Dit kun je zelf regelen via de website van het merkregister (www.boip.int).

Wel is het van belang dat jouw aanvraag aan de eisen voldoet; bij een afwijziging ontvang je de gemaakte kosten namelijk niet terug van het merkregister. Ook is het van belang om de beschrijving van jouw merk zo compleet mogelijk te maken en te registreren in de juiste klassen. Alleen dan heb je optimaal profijt van jouw merkregistratie. 

 

Heb je geen verstand van de procedure, of wil je graag even overleggen met doorKees dan kan dit natuurlijk. Wil je heel de procedure laten uitvoeren door doorKees, dan kost dit je eenmalig een bedrag van  € 150,00 exclusief BTW.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze blog