Hoe werkt het auteursrecht op software?

Indien je een computerprogramma hebt ontworpen, dan heeft dat veel bloed, zweet en tranen gekost. Je wilt jouw zelf ontworpen computerprogramma natuurlijk graag beschermen. Je wilt bepalen hoe je jouw product exploiteert. Dergelijke rechten vallen onder de intellectuele eigendomsrechten, meer specifiek het auteursrecht. Maar hoe werkt dit precies?

Auteursrecht

Hoewel de Auteurswet werken beschermt, waaronder software, betekent dit niet dat alle software onder de bescherming van de Auteurswet valt. Om jouw software onder de bescherming van de Auteurswet te laten vallen, is het vereist dat jouw software ‘een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Indien dit het geval is, wordt de concrete uitdrukkingsvorm en het voorbereidende materiaal beschermd door de Auteurswet.

Auteursrechthebbende

Artikel 1 van de Auteurswet geldt als uitgangspunt, namelijk degene die een computerprogramma maakt, heeft het auteursrecht daarop. Indien jij jouw naam, logo of merk als maker op de software vermeldt, dan word jij geacht de rechthebbende te zijn. Echter kan het voorkomen dat jouw computerprogramma door verschillende componenten bij elkaar is gebracht. Deze componenten zijn dan mogelijk door verschillende makers gecreëerd. In dat geval ben jij de maker indien het gehele werk onder jouw leiding en toezicht tot stand is gekomen of jij alle componenten hebt verzameld.

Exclusieve rechten

Het auteursrecht geeft jou drie rechten. Ten eerste het recht om jouw werk openbaar te maken. Dit betekent dat je jouw software beschikbaar stelt aan het publiek. Het gaat er dus om dat andere de software kunnen zien, horen of gebruiken. Ten tweede bezit jij het recht om jouw software te verveelvoudigen. Hieronder valt niet alleen het kopiëren van het product maar ook het opslaan van jouw software in databanken of op de harde schijf van een computer. Ook het bewerken van de software valt onder verveelvoudigen. Indien iemand jouw software wil bewerken, dan dient hij eerst aan jou toestemming te vragen. Tot slot krijg je persoonlijkheidsrechten. Deze rechten beschermen jouw reputatie. Indien anderen jouw software aantasten of onder een andere naam publiceren dan heb jij, als auteur, het recht om je hiertegen te verzetten.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen op deze drie rechten. Ten eerste is het in sommige gevallen toegestaan om de software te verveelvoudigen. Dit kan alleen indien dit noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van het programma. Hierbij kan je denken aan het verbeteren van fouten en vertalingen, alsmede verbeteringen die overeenkomen met een updateversie.

Ten tweede is een gebruiker soms bevoegd om een reservekopie van de software te maken. Dit is opnieuw alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een werknemer of derde installatie- of testwerkzaamheden moet verrichten.

Ten derde is decompilatie van de software in sommige gevallen toegestaan. Uiteraard gelden hiervoor strenge voorwaarden die in de Auteurswet zijn opgenomen.

Conclusie

Check in eerste instantie of jij het auteursrecht over de software bezit. Indien je het auteursrecht over de software bezit, dan beschik je over exclusieve rechten en bevoegdheden. Weet je niet of je het auteursrecht bezit of heeft iemand een inbreuk op jouw auteursrecht gemaakt? Dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Zo kunnen wij de kwestie met jou doornemen en jou aangegeven wat de mogelijkheden zijn.

 

Deel deze blog