Iemand gebruikt dezelfde bedrijfsnaam als jij, wat nu?

Het komt regelmatig voor: je komt een bedrijf tegen dat dezelfde bedrijfsnaam of een vergelijkbare bedrijfsnaam gebruikt. Jij hebt de bedrijfsnaam na veel wikken en wegen gekozen en wil deze dan ook voor jezelf houden. In dit blog lees je wanneer je kunt optreden tegen het gebruik van dezelfde handelsnaam en welke stappen je het beste kunt ondernemen.

De handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder jouw onderneming handelt. De handelsnaam wordt vermeldt in de KvK-inschrijving van jouw bedrijf. Een handelsnaam is een vermogensrecht en kan met verloop van tijd waarde gaan vertegenwoordigen. Met andere woorden: als je een goede naam hebt opgebouwd dan kan je hier bij een verkoop geld aan verdienen. 

Voor handelsnamen bestaat niet een register zoals het Benelux merkregister. Uiteraard kunnen handelsnamen ingeschreven worden in het Handelsregister (KvK), echter dit levert niet het recht op de handelsnaam op. De stelling dat een handelsnaam eigendom is van een partij omdat deze vermeldt staat in het Handelsregister is dus onjuist. Ook doet het er hierbij niet toe welk bedrijf de handelsnaam eerder had ingeschreven bij het Handelsregister.

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het voeren van de handelsnaam, dus daadwerkelijk een bedrijf uitoefenen onder die naam. Dit doe je bijvoorbeeld door jouw handelsnaam te vermelden op jouw briefpapier, facturen en visitekaartjes.

Het kan dus best zo zijn dat iemand een bedrijfsnaam jaren eerder heeft ingeschreven in het Handelsregister dan een andere partij en toch heeft de laatste partij het handelsnaamrecht.

 

 

Wat te doen wanneer een andere partij handelt onder dezelfde bedrijfsnaam?

Op handelsnamen is de Handelsnaamwet van toepassing. Het handelsnaamrecht heeft als doel om misleiding door vergelijkbare handelsnamen te voorkomen en om bescherming te bieden bij concurrentie.

 

Artikel 5 van de Handelsnaamwet geeft dit ook aan:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Als je een handelsnaam hebt, kun je dus optreden tegen andere ondernemers die jouw handelsnaam of een vergelijkbare handelsnaam. Er moet dan wel sprake zijn van verwarringsgevaar. 

 

Wat is verwarringsgevaar?
Verwarringsgevaar houdt in dat een consument denkt dat de twee bedrijven hetzelfde bedrijf zijn, of dat de bedrijven in ieder geval iets met elkaar te maken hebben (terwijl dit niet zo is).

Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van verwarringsgevaar, wordt onder andere gekeken naar:

  • de aard van de ondernemingen (welke diensten of producten bieden zij aan?);
  • de locaties van de ondernemingen;
  • het relevante publiek (wat voor klanten hebben de ondernemingen?)

 

Welke stappen kan ik nemen?  

Stap 1

Wanneer er sprake is van verwarringsgevaar dan kun je de andere ondernemer een brief schrijven waarin je sommeert om te stoppen met het gebruik van jouw handelsnaam. Over het algemeen wordt een termijn geboden waarbinnen de onderneming de handelsnaam kan verwijderen.

 

Stap 2 

Geeft de ondernemer geen gehoor aan jouw sommatie, dan doe je er goed aan een tweede brief te schrijven. Herinner de ondernemer aan jouw eerdere brief en geef aan dat, wanneer de ondernemer niet voldoet aan de sommatie, jij een jurist of advocaat zal inschakelen.

 

Stap 3 

Wanneer de ondernemer niet reageert op jouw eerdere brieven (of niet mee wil werken), dan doe je er goed aan juridisch advies in te winnen.

Vraag ook altijd naar de te verwachten kosten zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Deel deze blog