Ik ben het niet eens met mijn AOV-Uitkering: wat nu?

Advisering

Cruciaal bij het afsluiten van een AOV-verzekering is dat jou duidelijk is wat je afsluit en onder welke voorwaarden. Laat je hierover goed adviseren en kijk vooral niet alleen naar de premie; wanneer de premie lager is, dan is dit meestal te herleiden naar de voorwaarden van de betreffende verzekering.

Zo is er bij voorbeeld een verschil tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer jij na een bepaalde periode jouw beroep nog niet kunt uitoefenen door de arbeidsongeschiktheid, dan kan de verzekeringsmaatschappij jou in het eerste geval verplichten andere werkzaamheden te verrichten. Zo kun je als schilder dus ineens administratief werk moeten gaan doen. Bij de tweede soort AOV, de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, is dit niet het geval. Hierbij wordt door de verzekeringsmaatschappij gekeken of je in staat bent jouw beroep uit te oefenen. Zo niet, dan ben je nog steeds arbeidsongeschikt. Bij doorKees bieden wij enkel de laatste variant van de AOV aan. 

Laat je ook adviseren over de omschrijving van jouw beroep. Aan de hand hiervan beoordeelt de verzekeringsmaatschappij namelijk mede of je arbeidsongeschikt bent en zo ja, in hoeverre. Het is dus enorm belangrijk dat jouw beroep en werkzaamheden goed omschreven staan op de polis.

 

De hoogte van de uitkering

Het bedrag van de uitkering wordt bepaald door hoeveel je nog kunt werken en de hoogte van het bedrag dat je verzekerd hebt. De verzekeraar stelt samen met een medisch expert vast in hoeverre je nog kunt werken. Hieraan wordt een arbeidsongeschiktheidspercentage gebonden en deze wordt vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag.

Dit kan betekenen dat je uiteindelijk minder uitgekeerd krijgt dan verwacht, maar het kan ook zo zijn dat de verzekeraar niks wil uitkeren omdat de verzekeraar je niet arbeidsongeschikt vindt. In dat geval heb je verschillende mogelijkheden.

 

Verzekeringsadviseur

 Wanneer jij jouw AOV hebt afgesloten via een assurantietussenpersoon, oftewel een verzekeringsadviseur, dan moet dit bedrijf jou adviseren over de vervolgstappen. Veelal hebben verzekeringsadviseurs goede relaties opgebouwd met de verzekeringsmaatschappijen en kunnen zij de kwestie direct bij de juiste afdeling neerleggen. Ook kan jouw verzekeringsadviseur jou uitleggen waarom de verzekeringsmaatschappij dit standpunt inneemt en op basis van welke voorwaarden.

Wanneer je een verzekeringsadvieur hebt, dan is dit dus jouw eerste aanspreekpunt. Heb jij jouw AOV via doorKees afgesloten? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met jouw doorKees accountmanager, welke het dan voor jou gaat oppakken.

 

Ook zonder verzekeringsadviseur kun je actie ondernemen. Hieronder zijn de mogelijkheden opgenomen.

 

Herbeoordelingsmogelijkheid

In sommige gevallen is het mogelijk dat je zonder een rechtsgang het geschil met jouw verzekeringsmaatschappij kunt beslechten. Om te kijken of dit mogelijk is, zal je de polisvoorwaarden erbij moeten pakken. Hier staat in sommige gevallen opgenomen dat herbeoordeling mogelijk is. Bij de AOV van de Amersfoortse zijn er verschillende mogelijkheden.

 

Herbeoordeling

Bij de herbeoordeling is er geen sprake van een neutrale derde partij die de herbeoordeling zal doen. In dit geval zal de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordelen.

 

Medisch onderzoek

Indien u het niet eens bent met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u vragen om een (hernieuwd) medisch onderzoek.

 

Klachteninstituut

Indien u het niet eens bent met de herbeoordeling of het medische onderzoek, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat is een onafhankelijk loket voor het bemiddelen bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

 

Rechter

Indien u en de verzekeraar er echt niet uitkomen en u van mening bent dat er sprake is van een juridisch conflict dan kunt u het altijd voorleggen aan de rechter.

 

Conclusie

Bespreek in eerste instantie de kwestie met jouw verzekeringsadviseur. Deze weet wat de mogelijkheden zijn en kan ook een inschatting maken van de kans van slagen.

Heb je geen verzekeringsadviseur en kom je er alleen niet uit? Dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Zo kunnen wij jouw polisvoorwaarden met jou doorlopen en jou aangeven wat de mogelijkheden zijn.

 

Deel deze blog