Moet je als ondernemer gedurende de coronacrisis de huur blijven betalen? 

Veel ondernemers hebben het op dit moment financieel zwaar door de coronacrisis. Een fijne optie zou zijn dat je als huurder de mogelijkheid hebt om de huur op te schorten of te verminderen. In dit blog zal ik uitleggen of dit mogelijk is.

 

Het algemene huurrecht

Het algemene huurrecht biedt de optie om afwijkende afspraken over de betaling van de huur overeen te komen. Een huurprijsvermindering is mogelijk als er sprake is van een gebrek. De huurder heeft door de coronacrisis namelijk niet het genot dat hij van het gehuurde mocht verwachten. Dit geldt zeker voor bedrijven die vanwege de overheidsmaatregelen verplicht dicht moeten, zoals de horeca. 

Maar ook winkels zullen nu ervaren dat - ondanks het feit dat zij nog open mogen blijven - een stuk minder of geen omzet wordt gegenereerd. Ook dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen en zou mogelijk als gebrek kunnen worden aangemerkt. 

Deze gevolgen van de overheidsmaatregelen kunnen worden gezien als een gebrek en daarmee een grond opleveren voor huurprijsvermindering. 

 

Uitzondering bij gebruik ROZ – huurovereenkomst

De meeste verhuurders maken gebruik van een huurovereenkomst volgens het ROZ-model. Het ROZ-model laat weinig ruimte over om afspraken aan te passen. De huurprijsvermindering op basis van een gebrek is dan geen optie. Het huurcontract gaat op dit punt boven de wet, zodat de huurder die op basis van een ROZ-model huurt, geen beroep kan doen op de huurprijsvermindering. 

 

Rechter 

Het is echter niet zo dat een huurder die huurt op basis van een ROZ-model helemaal niets kan doen. De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om contractbepalingen te wijzigen of buiten werking te stellen. In deze gevallen kan de huurder zich bijvoorbeeld beroepen op onvoorziene omstandigheden, overmacht of redelijkheid en billijkheid. 

Een rechter zal bij een wijziging van het contract zeker meewegen dat de coronacrisis door niemand is voorzien en deze ook aan niemand is te wijten. Een rechter zal eerst kijken wat partijen hebben afgesproken in het contract en daarna kijken of er een mogelijkheid is om de huurovereenkomst te wijzigen. 

 

Overleg

Voor je je als huurder beroept op het wijzigen van het contract of gaat dreigen met de rechter, is het aan te raden om eerst in overleg te gaan met de verhuurder. Mogelijk kunnen jullie al tot een opschorting van de huur komen of een huurverlaging. Mocht dit niet werken, dan kan je je als huurder beroepen op de wet als er geen sprake is van een ROZ-model. Mocht je een huurovereenkomst op basis van een ROZ-model hebben, dan kunt je jouw kwestie voorleggen aan de rechter. In beide gevallen is het aan te raden om juridisch advies in te winnen zodat je een afweging kunt maken tussen de kans van slagen en de te maken kosten. 

 

Wat indien de verhuurder mij verplicht om te sluiten? 

Het kan ook zo zijn dat de verhuurder ervoor kiest om het pand, bijv. een kantoorruimte, te gaan sluiten. Dit terwijl het RIVM/GGD dit enkel adviseert, maar niet verplicht. In het geval dat de sluiting van het pand uit eigen beweging van de verhuurder is, kan er onder omstandigheden sprake zijn van een bepaalde mate van aansprakelijkheid bij de verhuurder. Ook in dat geval is het raadzaam om eerst met de verhuurder in gesprek te gaan en – indient dit niet tot een oplossing leidt – juridisch advies in te winnen. 

 

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je graag hulp met betrekking tot de het aanvragen van huurverlaging of huuropschorting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Deel deze blog