Mogen mijn KvK-gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

Je hebt het vast al regelmatig meegemaakt: je wordt gebeld door een energiemaatschappij met de vraag of je jouw energiecontract “op de zaak” wilt zetten omdat dit zou zorgen voor een financiële meevaller. Uit de KvK blijkt immers dat je vanuit huis werkt.

Nu de inschrijving in het Handelsregister voor jou als ZZP’er verplicht is, lijkt het niet toegestaan dat de KvK deze gegevens vervolgens aan commerciële partijen verkoopt. Je hebt geen toestemming gegeven voor de verkoop van jouw gegevens. Hoe kan de KvK dit dan toch doen?

“De gegevens zijn toch al openbaar”

Een belangrijk argument van de KvK is dat de gegevens toch al openbaar zijn; eenieder die € 2,30 betaalt kan jou (bedrijfs-)gegevens inzien. De NAW-gegevens van jouw bedrijf zijn zelfs geheel gratis in te zien via het Handelsregister. De KvK stelt dan ook dat, nu de gegevens al openbaar zijn, deze gegevens ook doorverkocht mogen worden voor marketingdoeleinden. 

De Consumentenbond heeft een ander standpunt, namelijk dat het (vooral bij ZZP’ers) om persoonsgegevens gaat die in vertrouwen aan het Handelsregister zijn verstrekt. Daarbij komt dat de inschrijving in het Handelsregister een wettelijke verplichting is. Een ondernemer schrijft zich niet in bij de KvK met het doel om zijn of haar gegevens te laten verkopen voor marketingdoeleinden. 

Hoe zit het juridisch?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden strengere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens mogen niet meer verwerkt worden voor en ander doel dan waar zij voor verkregen zijn. Dit is exact wat de KvK doet. Dat de gegevens (na betaling) in te zien zijn, doet hier niet aan af. Wat doorKees betreft is deze werkwijze van de KvK dan ook onrechtmatig, zeker na de invoering van de AVG per 25 mei aanstaande. De KvK moet toestemming vragen aan een ondernemer voordat zij overgaat tot verkoop van de informatie ten behoeve van marketingdoeleinden en de ondernemer moet kunnen aangeven dit niet te wensen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens

Gezien bovenstaande discussie, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de KvK afgelopen week dan ook aangesproken: de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat de KvK gegevens van ondernemers aan adverteerders verkoopt terwijl deze niet met dat doel verzameld zijn. Het handelen van de KvK bestempelt de Autoriteit daarom als “twijfelachtig”. De KvK en de Autoriteit gaan deze week nog om tafel om de kwestie te bespreken. 

Wij wachten het resultaat van deze bespreking met belangstelling af. 

UPDATE: KvK reactie en hun oplossing. 

De KvK geeft aan dat zij op de hoogte zijn dat derden (organisaties en bedrijven) de gegevens die in het handelsregister beschreven staan gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden. Om hun acties te beperken, geeft de KvK de volgende mogelijkheden aan in de volgende situaties: 

  • Ongevraagde Telemarketing: Om niet telefonisch benaderd te worden door bedrijven voor commerciële of charitatieve doeleinden, kan je jezelf aanmelden bij het Bel-me-niet register. Hiermee voorkom je ongevraagde telemarketing op het geregistreerde telefoonnummer, mits je klant bent (geweest) van het bedrijf of zelf gevraagd hebt om telefonisch communicatie.
  • Ongevraagde deurverkoop en reclamepost: Soms worden er adressen gebruikt uit het handelsregister om men te benaderen voor ongevraagde post en deurverkoop. Om dit te beperken zegt de KvK om de Non-mailing-indicator (NMI) te activeren. Deze informatie wordt gedeeld bij de verstrekking van jouw gegevens bij afnemers. Op deze manier wordt de afnemer op de hoogte gesteld dat jij geen post wilt ontvangen of verkoopp wilt aan jouw deur. Het nadeel is echter wel dat door NMI je minder goed gevonden wordt. Bijvoorbeeld in Google Maps. Verder kan ongevraagd post of deurverkoop nog steeds plaatsvinden. Hierbij is het volgens de KvK jouw eigen verantwoordelijkheid om het bedrijf hierop aan te spreken
  • Ongevraagde digitale berichtgeving: Mits de ontvanger toestemming heeft van jou om digitale berichten te versturen met een commerciël of liefdadigheidsdoel, is deze praktijk in Nederland verboden. Denk bij digitale berichten aan e-mail, sms, pf berichten op social media. In deze gevallen verwijst de KvK jou naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op de website van de ACM kan je een klachtformulier invullen.

Deze maatregelen zouden niet genoeg kunnen zijn om jouw privacy te beschermen. De KvK geeft aan dat ze een juiste balans aan het zoeken zijn 'tussen open data, privacy en de financiering van het Handelsregister binnen wettelijke kaders' (zoals de AVG). De beslissing ligt met name bij de politiek. Het is afwachten welke uitspraken hierover gemaakt zullen worden.

Bronnen:

NOS (https://nos.nl/artikel/2227866-gegevens-kvk-inschrijvingen-gebruikt-voor-reclames-op-facebook.html), FD (https://fd.nl/ondernemen/1250653/zzp-ers-reclamedoelwit-dankzij-kvk-gegevens) en KvK (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/uw-gegevens-in-het-handelsregister/uw-gegevens-beschikbaar-voor-derden/)

Deel deze blog