Nieuwe branchevoorwaarden voor de ICT

De huidige Nederland ICT Voorwaarden sttammen uit 2014. Afgelopen maand is een nieuwe variant gepubliceerd. Deze bevat niet alleen nieuwe voorwaarden, maar heeft ook een nieuwe naam. De nieuwe voorwaarden heten de “NLDigital Voorwaarden”. 

 

Wat is er veranderd? 

De nieuwe voorwaarden verschillen niet in grote mate met de oude voorwaarden. In de meeste gevallen is er enkel sprake van een extra artikellid, hier en daar is een artikel verplaatst of is het taalgebruik aangepast. 

Daarnaast is er nu ook de verwerkersovereenkomst in de branchevoorwaarden opgenomen. Als je als ICT’er gebruik maakt van deze voorwaarden heeft dit als voordeel dat je niet meer met elke partij een verwerkersovereenkomst hoeft te sluiten. Daarbij moet wel een zogenoemd ‘Date Pro Statement’ worden ingevuld. In deze statement kunnen partijen praktische afspraken maken over het verwerken van de persoonsgegevens. Denk hierbij aan welke soorten gegevens worden verwerkt en met welk doel. 

Andere veranderingen zijn dat er nu een apart artikel is opgenomen voor Agile, meer aandacht voor de beveiliging van ICT en zijn de clausules over SaaS-diensten uitgebreid. 

 

ICT-vriendelijk

De vorige branchevoorwaarden stonden bekend als zeer ICT’er vriendelijk. De branchevoorwaarden waren er vooral op gericht dat klanten veel verplichtingen hadden, maar de ICT’er zo min mogelijk verplichtingen en aansprakelijkheden had. Dit is ook weer het geval bij de nieuwe branchevoorwaarden. Ook alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij de ICT’er. 

 

Conclusie

Uiteraard zijn deze branchevoorwaarden grotendeels in het voordeel van de ICT’er geschreven. Er zijn bijna geen verplichtingen voor de ICT’er vastgelegd in deze voorwaarden. Het nadeel hiervan is dat het goed mogelijk is dat een professionele partij niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden vooral handig voor een allround ICT’er, maar mocht jij je richten op een specifiek deel van ICT dan is het aan te raden om eigen algemene voorwaarden op te stellen. 

Daarnaast is de overeenkomst die je in combinatie met deze algemene voorwaarden gebruikt natuurlijk ook zeer belangrijk. 

Heb je vragen over de branchevoorwaarden of het opstellen van eigen algemene voorwaarden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

 

Deel deze blog