Per 7 juni 2021 strengere regels voor gebruik content van YouTube

Per 7 juni 2021 is een nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen. Het gevolg hiervan is dat YouTube voortaan toestemming moet hebben van de rechthebbenden voordat de content getoond mag worden. 

YouTube moet haar best doen om toestemming te verkrijgen voor de beelden. Hiervoor moet ook een prijs betaald worden in de vorm van het afdragen van een deel van de advertentie-inkomsten.

Als de toestemming niet komt, dan moet YouTube de uploads van gebruikers gaan filteren. Hierdoor zal inbreuk op intellectuele eigendomsrechten eerder opgemerkt worden en ook zal hier sneller actie op ondernomen worden. Het op YouTube uploaden en delen van beelden zal daardoor lastiger worden. 

Ook moet YouTube een klacht- en beroepsprocedure aanbieden, waarmee de partij die upload bezwaar kan maken als de video of foto geweigerd wordt vanwege een auteursrechtenschending. 

 

 

Deel deze blog