Platformwerker: ZZP'er of werknemer?

Tegenwoordig worden steeds meer zaken gedigitaliseerd en zo ook de arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt zie je dat “de platformwerker” in opkomst is. In deze blog leg ik uit wat een platformwerker inhoudt en waar naar gekeken wordt om te beoordelen of je in dat geval gezien wordt als ZZP’er of als werknemer.

 

Wat is een platformwerker? 

Bij platformwerk wordt er gebruik gemaakt van apps die ervoor zorgen dat vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar worden gebracht. Door het gebruik van apps wordt arbeid zo goedkoper en effectiever gemaakt. Inmiddels zijn er al heel wat discussies geweest over deze constructie waarbij met name de vraag of er nu sprake is van werknemers of ZZP’ers naar voren kwam.

Deze vraag is zo belangrijk omdat je als ZZP’er veel meer risico’s loopt dan als werknemer. Zo krijg je als werknemer bijvoorbeeld doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid, terwijl je je als ZZP’er hiertegen moet verzekeren. 

 

Werknemer of zzp’er?

Je hebt het vast wel voorbij zien komen; er is recentelijk een uitspraak gedaan over de platformwerkers van Deliveroo. In deze zaak heeft de rechter beoordeeld of een platformwerker van Deliveroo een werknemer of een ZZP’er is.

De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat een platformwerker van Deliveroo gezien moet worden als een werknemer. Dit betekent dat de werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst en daardoor recht heeft op bepaalde voorzieningen, zoals hierboven genoemd doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, maar het kan ook gaan om een voorziening zoals opbouw van pensioen.  

 

Wanneer is er sprake van een werknemer?

De arbeidsovereenkomst is geregeld in artikel 610 van boek 7 uit het Burgerlijk Wetboek. Daaruit komt naar voren dat – om te bepalen of er sprake is van een werknemer, en dus van een arbeidsovereenkomst – je naar drie zaken moet kijken: 

  1. De werkzaamheden moeten persoonlijk verricht worden;
  2. De werkzaamheden moeten verricht tegen betaling;
  3. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. 

Vooral het derde punt is doorslaggevend bij het bepalen of er sprake is van een werknemer of een ZZP’er. 

 

Deliveroo uitspraak

De gezagsverhouding ook doorslaggevend voor de Deliveroo zaak. De rechter was daarin van mening dat de platformmedewerkers werknemers zijn. De rechter zei dat op papier de werknemer erg flexibel kon werken, maar dat de werknemer deze flexibiliteit in de praktijk niet had. De Deliveroo app houdt namelijk rekening met de vooraf opgegeven beschikbaarheid van de platformwerkers, dat de platformwerkers feitelijk veel beschikbaar zijn en dat de platformwerkers weinig of geen bestellingen weigeren. Hieruit volgde volgens de rechter dat de werknemers hun vrijheid moesten inperken door zoveel mogelijk beschikbaar te zijn, omdat ze anders minder opdrachten zouden ontvangen. Dit betekende dus dat Deliveroo feitelijk gezag uitoefent over de bezorgers, waardoor zij konden worden gezien als werknemers en niet als ZZP’ers. 

 

Wat zijn de gevolgen?

Deliveroo had zijn platformwerkers aangenomen als ZZP’ers en niet als werknemers. De uitspraak van de rechter is nadelig voor Deliveroo, omdat dit verschillende gevolgen heeft: 

 

Nadelen:

  1. Ten eerste heeft een ZZP’er als voordeel dat bedrijven de arbeidskrachten niet in dienst hoeven te nemen, waardoor bedrijven geen werkgeverspremies voor hen hoeven af te dragen. Ook worden ZZP’ers niet doorbetaald bij ziekte en hebben ZZP’ers geen recht op een minimumloon. Nu de rechter heeft geoordeeld dat de bezorger moeten worden aangemerkt als werknemer, zal Deliveroo wel een werkgeverspremie moeten afdragen, de bezorgers moeten doorbetalen bij ziekte en hebben de bezorgers recht op een minimumloon. 
  2. Doordat de bezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst hebben ze niet alleen recht op het eerdergenoemde minimumuurloon, maar ook recht op opbouw van pensioen, opbouw van vakantiegeld en zijn ze verzekerd, omdat de “cao beroepsgoederenvervoer” van toepassing is. 
  3. Platformwerk is juist bekend om zijn flexibiliteit, maar indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan zorgt dit ervoor dat de werkgever kan bepalen wanneer de werknemers moeten werken. 

Deze uitspraak is niet alleen interessant indien er gebruik wordt gemaakt van platformwerk, maar kan ook voor jou interessant zijn als ZZP’er. Om te weten wat je moet regelen als ZZP’er, moet je eerst weten welke risico’s je loopt. Word je als werknemer aangemerkt, dan hoef je minder te regelen dan als ZZP’ers. 

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.  

Denise aan de Wiel

 

 

Deel deze blog