Schenking ontvangen? Denk aan je aangifte!

Heb jij vorig jaar een schenking ontvangen? Dan moet je misschien nog een aangifte schenkbelasting doen. De aangifte moet vóór 1 maart 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Zo niet, dan volgt een boete.

Wanneer moet je een aangifte schenkbelasting indienen?

Een aangifte schenkbelasting moet worden ingediend, als het geschonken bedrag boven de vrijstelling uitkomt. Het bedrag van de vrijstelling is € 2.122.

Voor kinderen die van hun ouders een schenking krijgen is er een vrijstelling tot € 5.277. Kom je niet boven deze bedragen uit, dan hoef je geen aangifte schenkbelasting in te dienen.

Eenmalige schenking

Naast de jaarlijkse vrijstellingen mag je als kind eenmalig € 25.449  ontvangen van jouw ouders. Deze vrijstelling komt in dat jaar in plaats van de vrijstelling van € 5.277. Je mag zelf bepalen wat je met het geld doet. Voor deze eenmalige schenking moet je wel een aangifte schenkbelasting indienen. In de aangifte doe je dan een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstellling. Was het een hoger bedrag, dan is er schenkbelasting verschuldigd. Ook deze aangifte moet 1 maart 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Is de aangifte te laat, dan riskeer je een boete.

Tip!

Net als in 2014 is het in 2017 weer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen van € 100.000 in het kader van de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een eigen woningschuld. Voor 2016 geldt die regeling dus niet. Houd hier dus rekening mee als je van plan bent om een schenking te doen!

Heb jij vragen over de schenkbelasting of heb jij hulp nodig bij het indienen van jouw aangifte? Neem dan contact met mij op.

Deel deze blog