Steunakkoord retail: 3 maanden huuropschorting

Op 10 april hebben de overheid, verhuurders, retailers en banken een akkoord bereikt over de huurbetalingen. Het doel van dit akkoord is om schade te verdelen tussen verhuurders, retailers, banken en de overheid. Op deze manier kunnen partijen bijdragen naar draagkracht en elkaar helpen. De vraag is natuurlijk wat het steunakkoord precies inhoudt. In dit blog zal ik dit uitleggen. 

 

  1. Opschorting van de huur

Nederlandse retailers mogen drie maanden de huur opschorten indien er sprake is van minimaal 25% omzetverlies in de maanden april, mei en juni 2020. De huuropschorting mag ingaan per april 2020. 

 

  1. Hoeveelheid huur dat mag worden opgeschort

De vraag is welk percentage huur mag worden opgeschort gedurende deze drie maanden. Volgens het akkoord mag minimaal 50% van de huur worden opgeschort maar mocht een retailer in grote financiele zitten, dan mag ook 75% of zelf 100% van de huur worden opgeschort. Het percentage van de huur opschorting moet proportioneel zijn in grootte en draagkracht van de retailer. 

 

  1. Maatwerk

In sommige gevallen is de opschorting van de huur maatwerk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij internationale retailers, retailers met vestigingen en formules in het buitenland of retailers met een internationale aandeelhouder. Deze maatwerkafspraken zijn alleen mogelijk bij een constructieve opstelling van de retailer. 

 

  1. Huuruitzetting niet toegestaan

Zodra partijen zijn verbonden aan het Steunakkoord en deze ook naleven, dan mogen verhuurders of finaciers geen gebruik maken van de huuruitzetting danwel aanspraak maken op bank- en/of concerngaranties. 

 

  1. Aantoonbaar omzetverlies

Als een retailer zich wil beroepen op de huuropschorting uit het Steunakkoord, dan moet de retailer wel kunnen aantonen dat het omzetverlies een direct gevolg is van de Coronacrisis. 

 

  1. Transparantie 

De retailer kan alleen deelnemen aan de afspraken in het steunakkoord, indien er sprake is van volledige, controleerbare transparantie met betrekking tot het omzetverlies. Het omzetverlies betreft in ieder geval offline omzet, maar online omzet kan ook meegenomen worden. 

 

  1. Geen kwijting

Op dit moment is het zo dat er enkel sprake is van opschorting van de huur. De huur wordt dus niet kwijtgescholden. Op basis van het huidige akkoord zorgt dit ervoor dat iedere retailer uiteindelijk wel het gehele bedrag aan huur zal moeten betalen. Zeer waarschijnlijk zal na deze drie maanden worden gekeken naar een nieuw akkoord. Mogelijk dat dit akkoord wel de mogelijkheid tot kwijting van de huur biedt. Uiteraard kan de retailer altijd aparte afspraken maken met de verhuurder. 

 

  1. Uitstel van aflossing voor 6 maanden voor financiering tot 2,5 miljoen euro

Banken geven zowel verhuurders als retailers met een financiering tot 2,5 miljoen euro uitstel van aflossing voor een periode van 6 maanden en bieden maatwerk-oplossingen aan voor grotere financieringen. 

 

Conclusie 

Het Steunakkoord geeft retailers iets meer adempauze in deze moeilijke tijd, waarbij veel ondernemers hun omzet terug zien zaken. Het is echter wel zo dat het steunakkoord partijen niet bindt. Partijen zijn dus niet verplicht om zich aan deze regels te houden, maar de rechter kan dit wel gebruiken als maatstaf om te zien wat redelijk is. Het steunakkoord is dus zeker niet zinloos en ondernemers in de retail zeker helpen. 

 

Heb jij problemen met het betalen van de huur door de Coronacrisis en heb je hulp nodig om het gesprek aan te gaan met jouw verhuurder? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Deel deze blog