Wanneer je factuur niet betaald wordt….

Uit onderzoek is gebleken dat 86% van de zzp’ers en kleine ondernemingen te laat betaald krijgt. Het blijkt steeds moeilijker te zijn om kleine facturen te innen (bron: Het Financieele Dagblad 19-12-2015).

Dit is een heel vervelende ontwikkeling, maar je kunt je er tegen wapenen. Hieronder wat tips om het risico te beperken:

  • Controleer regelmatig of er achterstanden zijn in de betalingen van jouw klanten.
  • Doe een vooronderzoek naar de kredietwaardigheid van je opdrachtgever. Vraag rond, kijk op internet of vraag een ‘credit report’ aan via Creditsafe, Payt.nl of Register.nl.
  • Stuur meteen een factuur na het afronden van de werkzaamheden of vraag een (deel)betaling vooraf.
  • Verstuur je facturen digitaal, deze worden doorgaans sneller in behandeling worden genomen.
  • Hou een betalingstermijn aan van maximaal 14 dagen en vermeld dit ook in je leveringsvoorwaarden.
  • Vermeld een uiterste betaaldatum op je factuur.
  • Stuur na het uitblijven van betaling op de uiterste betaaldatum meteen een herinnering of bel je opdrachtgever op. Het is in ieder geval belangrijk is om te laten merken dat je erbovenop zit.

Als ondanks deze voorzorgsmaatregelen de factuur niet wordt betaald, neem dan de volgende stappen:

Stap 1 Eerste herinnering
Heeft je klant niet betaald binnen de afgesproken betalingstermijn dan stuur je een herinnering waarin je de klant attendeert op de openstaande factuur. Hierbij is het verzoek om betaling binnen een termijn van 5 werkdagen gebruikelijk.

Stap 2 Tweede herinnering
Heeft je klant ook niet betaald binnen de door jou gestelde termijn na de eerste herinnering? Dan kun je het beste een tweede herinnering sturen waarin je de klant nogmaals een termijn van 5 werkdagen geeft om de openstaande factuur te voldoen.

Stap 3 Aanmaning
Mochten de herinneringen niets uithalen, dan is de volgende stap het sturen van een aanmaning. Zet duidelijk bovenaan de brief dat het om een aanmaning gaat! Hierin verzoek je vriendelijk doch dringend om de factuur alsnog te betalen binnen een termijn van 5 werkdagen (de gebruikelijke termijn). Je kunt aangeven dat, indien de vordering binnen 7 dagen nog niet is betaald, jij juridische stappen zult gaan ondernemen.


Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Deel deze blog