Wat is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Het is één van de meest aan ons gestelde vragen: heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig? 

Verschil tussen de BAV en de AVB

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een andere verzekering dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De AVB verzekert tegen zaak- en letselschade. Een BAV verzekert tegen vermogenschade. 

 

Wat is dan beroepsaansprakelijkheid? 
In het algemeen kan beroepsaansprakelijkheid worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep.

 

Wat zijn fouten die beroepsaansprakelijkheid kunnen veroorzaken?

Bij fouten kan worden gedacht aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering of verkeerd handelen. Een aantal voorbeelden:

  • een jurist vergeet een termijn in een dossier waardoor een vordering niet meer geint kan worden; 
  • een arts stelt een onjuiste diagnose waardoor de patient de verkeerde medicatie ontvangt;  een ingenieur maakt een fout in zijn berekening waardoor een kostbare constructie niet past in het bouwwerk;

 

Ben ik dan altijd direct aansprakelijk? 

Je bent niet automatisch aansprakelijk als je een fout maakt in de uitoefening van jouw beroep. De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep. Als maatstaf wordt aangehouden of jij gehandeld hebt zoals van een andere beroepsoefenaren (dus een andere jurist, arts of ingenieur) in die situatie verwacht kon worden. 

 

En wat dekt een BAV dan? 

In beginsel biedt de BAV dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding die bestaan uit zuivere vermogensschade (dus financiele schade die jouw opdrachtgever heeft geleden door jouw fout). Soms dekt de BAV ook letselschade  en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt de BAV dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten voor juridische bijstand). 


Wie heeft een BAV nodig? 

De BAV is onder andere bedoelt voor de volgende beroepen:

  • ICT'er
  • Marketingmanager
  • HR manager
  • Consultancy werkzaamheden
  • Interim- en projectmanagement
  • Jurist
  • Fysiotherapeut
  • Ingenieur

Wat kost een BAV? 

Een BAV is maatwerk. De kosten zijn afhankelijk van jouw exacte werkzaamheden maar ook van het bedrag waartegen je je wilt laten verzekeren. Wil je een offerte ontvangen voor een BAV? Neem dan contact met ons op. 

 

Deel deze blog