Wat moet er worden geregeld in een maatschapsovereenkomst?

Wanneer verschillende fysiotherapeuten gaan samenwerken, dan is het verstandig om een maatschap te beginnen. De maatschap is een vrije rechtsvorm. Dit heeft als gevolg dat er in de wet weinig geregeld is over de maatschap. Om alles tussen de partijen goed te regelen, wordt het sterk aanbevolen om alle afspraken in een maatschapsovereenkomst op te nemen.
De wet geeft geen vereisten voor deze overeenkomst en is daardoor vormvrij. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet schriftelijk overeen hoeft te worden gekomen. Mondeling afspraken hebben echter als gevolg dat je de gemaakte afspraken niet kan bewijzen indien er een conflict ontstaan. Daarom wordt het aanbevolen om de volgende punten in de schriftelijke maatschapsovereenkomst op te nemen:

 

  1. Toetreden tot de maatschap

Omdat een maatschap voor een langere tijd wordt opgericht, is het aan te raden om rekening te houden met het toetreden van nieuwe maten. Als dit niet goed geregeld is, moet een maatschap worden ontbonden voordat een nieuwe maat kan toetreden tot de maatschap. Daarnaast moet ook geregeld worden wat de maten inbrengen in de maatschap.

 

  1. Uitreden van de maatschap

Om dezelfde reden als hiervoor genoemd, is het verstandig om het uittreden van een maat ook te regelen.  Je wilt niet dat de maatschap wordt ontbonden, omdat iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, overlijd of langdurig ziek is.

 

  1. Beslissingsbevoegdheid

Het kan zijn dat de maten wel bevoegd zijn om de maatschap te vertegenwoordigen, maar dat je niet wil dat deze maten bevoegd zijn om namens de maatschap bindende besluiten te nemen. Deze besluiten hebben tenslotte tot gevolg dat ook andere maten hieraan zijn gebonden. De voorkeur heeft unanimiteit in geval van een belangrijk besluit. Het kan uiteraard zijn dat als men met veel maten werkt dit onmogelijk is, in dat geval kan je afspreken dat meerderheid van de maten akkoord moeten gaan met het besluit. Daarbij kan ook worden opgenomen vanaf welk bedrag de andere maten akkoord moeten gaan. Indien dit niet wordt geregeld, kan dit tot gevolg hebben dat voor sommige besluiten alle vennoten apart een besluit moeten ondertekenen.

 

  1. Aansprakelijkheid

Je wilt niet aansprakelijk zijn voor het handelen van een andere maat. Hiervoor moet een onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Over de interne aansprakelijkheid kan over de verdeling van de financiële risico’s iedere gewenste afspraak worden gemaakt. Als er niets is afgesproken dan is iedere maat aansprakelijk voor het aandeel in het verlies gelijk aan het aandeel van de inbreng in de maatschap.
Voor externe aansprakelijkheid geldt dat de maat zich in beginsel alleen zelf bindt. Toch zijn de andere maten ook aansprakelijk indien de maat een volmacht had, de andere de schijn hebben gewerkt dat de onbevoegde maat toch bevoegd was, de overige maten de handeling hebben bekrachtigd of voordeel hebben genoten uit de handeling. Een derde kan al vrij snel alle maten aansprakelijk stellen.

 

  1. Winstaandeel

Het kan zijn dat de ene maat meer inbrengt dan de andere maat. Je kan er voor kiezen dat elke maat een evenredig deel van de winst krijgt, maar je kan ook kiezen voor een winstverdeling naar rato van de omzet per maat. In dat geval kan je het winstaandeel van de maten vastleggen in de maatschapsovereenkomst.

Het is van belang dat een maatschapsovereenkomst alles goed wordt geregeld. Je wil tenslotte niet dat jij als maat bent aansprakelijk bent voor een slechte beslissing van een andere maat. Daarnaast is het ook van belang dat alles goed is geregeld voor het geval er een conflict ontstaat.

 

Indien je vragen hebt over een maatschapsovereenkomst of je graag een maatschapsovereenkomst wilt laten opstellen, dan kan doorKees jou daarbij helpen. Neem dan gerust contact met mij op.

 

 

 

Deel deze blog