Wat moet je doen als je niet betaald wordt?

Uit onderzoek is gebleken dat 86% van de ZZP'ers en kleine ondernemingen te laat betaald krijgt. Het innen van kleine facturen wordt steeds moeilijker. Het is echter mogelijk om jezelf hiertegen te beschermen. Hier zijn enkele tips om het risico te beperken:

1. Controleer regelmatig of er betalingsachterstanden zijn bij jouw klanten.

2. Doe vooronderzoek naar de kredietwaardigheid van je opdrachtgever. Raadpleeg bronnen zoals internet, vraag rond of vraag een 'credit report' aan bij diensten zoals Creditsafe, Payt.nl of Register.nl.

3. Stuur direct na het afronden van de werkzaamheden een factuur of vraag om een (deel)betaling vooraf.

4. Verstuur je facturen digitaal, omdat deze doorgaans sneller worden verwerkt.

5. Hanteer een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en vermeld dit ook in je leveringsvoorwaarden.

6. Zet een uiterste betaaldatum op je factuur.

7. Stuur direct een herinnering of bel je opdrachtgever als betaling uitblijft op de uiterste betaaldatum. Het is belangrijk om te laten zien dat je erbovenop zit.

 

Indien de factuur ondanks deze voorzorgsmaatregelen niet wordt betaald, volg dan de volgende stappen:

Stap 1: Eerste herinnering - Stuur een herinnering waarin je de klant attent maakt op de openstaande factuur en verzoek om betaling binnen 5 werkdagen.

Stap 2: Tweede herinnering - Als de klant niet betaalt binnen de gestelde termijn na de eerste herinnering, stuur dan een tweede herinnering waarin je opnieuw een termijn van 5 werkdagen geeft om de factuur te voldoen.

Stap 3: Aanmaning - Als de herinneringen geen resultaat opleveren, stuur dan een aanmaning waarin je duidelijk aangeeft dat het om een aanmaning gaat. Verzoek vriendelijk maar dringend om de factuur binnen 5 werkdagen te betalen. Geef aan dat als de vordering binnen 7 dagen nog niet is voldaan, je juridische stappen zult ondernemen.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Deel deze blog