Wederom minder ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Uit een nieuw rapport van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) blijkt dat er opnieuw minder zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) met hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. In 2016 koos 19 procent van de ZZP’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in vergelijking met 23 procent van de ZZP’ers in 2011.

Verder is er tussen 2011 en 2016 eveneens een daling te zien in de lijfrentepremie die men betaalt voor pensioenvoorziening. Het aantal ZZP'ers met lijf rente is namelijk afgenomen van 13,3 procent in 2011 naar 10 procent in 2016. Het CBS geeft ondernemingsvermogen als reden. Er is sprake van een dalende trend.

In deze blog wordt er de resultaten van het CBS over ZZP'ers en de AOV besproken en welke factoren daarin een rol kunnen spelen. 

CBS resultaten; Geen ZZP’er hetzelfde

Waarom sluit een ZZP’er geen AOV af? Er zijn verschillende redenen waarom een ZZP’er besluit om zichzelf niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De verschillende redenen die worden genoemd, toont de diversiteit tussen ZZP’ers aan. De meespelende factoren verschillen namelijk van leeftijd tot de sector waarin men werkzaam is.

Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat met name de jongste en oudste ZZP’ers het minst verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zeven procent van de ZZP’ers jonger dan 25 jaar had een AOV in 2016 en voor ZZP’ers vanaf 65 jaar is het slechts 1 procent. ZZP’ers van 65 plus kunnen vaak rekenen op hun pensioenuitkering. Jongeren voelen vaak de urgentie niet om een verzekering aan te vragen, zij achten de kans laag dat hun wat overkomt. Dit terwijl een ongeluk, bijvoorbeeld tijdens het beoefenen van een sport, in een klein hoekje zit, met alle gevolgen van dien. Verder blijkt ook dat het aantal ZZP’ers uit de groep van tussen de 25 en 45 jaar met een AOV-verzekering gedaald is.

Veruit de meest genoemde reden waarom men geen AOV afsluit is omdat vele ZZP’ers de AOV als te duur zien. Wellicht tonen de CBS-cijfers daarom aan dat ZZP’ers met een hoger inkomen vaker een AOV bezitten.

Dit gegeven overlapt ook met de sector waarin men werkzaam is. In de sector financiële dienstverlening, waar ZZP’ers vaak een hoger inkomen hebben, heeft de minste daling plaatsgevonden in het aantal ZZP’ers die een AOV-premie betalen. Dit in tegenstelling tot ZZP’ers in de bouwnijverheid waar de grootste daling plaatsvond tussen 2011 en 2016. Desalniettemin, vormt deze groep het grootste aandeel (32 procent) ZZP’ers met een AOV. 

Broodfonds vs. AOV

De daling kan wellicht verklaard worden doordat alternatieven, zoals de broodfonds, steeds populairder worden.

Het concept van de broodfonds is dat men met een groep ondernemers een gezamenlijk potje opent waarin de betreffende ondernemers maandelijks een betaling doen. In het geval dat een ondernemer van de groep arbeidsongeschikt wordt, dan krijgt deze ondernemer een deel van de pot. In het geval dat er niemand wat overkomt, krijg je na aan afgesproken termijn je geld terug. Dit klinkt optimaal, echter er zijn ook argumenten om het broodfonds tegen te spreken. 

In een toekomstig blog zetten wij uiteen wat de verschillen zijn tussen het broodfonds en de AOV. 

Wantrouwen in de AOV

Een ander groot obstakel is het wantrouwen dat men heeft voor de grote verzekeringsmaatschappijen.

Bij doorKees krijgen wij vaak de vraag gesteld of de verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering overgaat wanneer er iets gebeurd. De ervaring, al dan niet van horen zeggen, zijn vaak negatief. Hierbij speelt met name de assurantie-tussenpersoon een belangrijke rol. Het is hierbij van groot belang om een goede assurantie-tussenpersoon te hebben. Welke rol een assurantie-tussenpersoon speelt bij het veilig stellen van de AOV-uitkering bespreken wij binnenkort in een nieuw blog. Ook zullen wij een blog publiceren over de 5 misverstanden over de AOV.

Welke keuze je ook maakt, houd er rekening mee dat het risico van plotselinge arbeidsongeschiktheid altijd aanwezig is. Het is dus belangrijk is om je goed in te dekken tegen dit risico, zeker als ondernemer.

DoorKees beantwoordt graag vragen van ZZP’ers over de AOV. Vandaar dat wij een reeks blogs publiceren over dit onderwerp. Heb jij een vraag of onderwerp over de AOV of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op.


Bronnen: CBS, nu.nl

Deel deze blog