Welk bedrag mag ik aan incassokosten doorberekenen?

Het is belangrijk om als ondernemer een goed incassobeleid te hebben. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat een vordering verjaard. Maar wat is nu precies de hoogte van de incassokosten die je in rekening mag brengen?

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn kosten die door jou worden gemaakt om ervoor te zorgen dat iemand die jou nog geld schuldig is alsnog betaalt. Indien je voldaan hebt aan bepaalde voorwaarden, dan mogen deze kosten worden doorberekend aan de wanbetaler.

Incassokosten bij een consument 

Sinds 1 juli 2012 is wettelijk vastgelegd hoe hoog de incassokosten mogen zijn wanneer je deze doorberekend aan een consument. De hoogte van de maximale incassokosten is een percentage van het verschuldigde bedrag: 

 

Hoofdsom Hoogte incassokosten
Over de eerste 2.500 euro 15% (minimaal 40 euro)
Over de volgende 2.500 euro 10%
Over de volgende 5.000 euro 5%
Over de volgende 190.000 euro 1%
Over het meerdere 0,5%

 

 

Voorwaarden

In de aanmaningen die je aan de niet-betalende partij hebt verzonden moet een redelijke termijn geboden worden waarbinnen alsnog nagekomen kan worden. In de meeste gevallen zal dit 14 dagen zijn. Daarnaast moet aangegeven worden dat, indien niet binnen deze termijn wordt betaald, incassokosten betaald moeten worden. Ook de hoogte van de incassokosten moet vermeld worden.

Incassokosten bij een bedrijf 

Voor jouw zakelijke klanten mag je naast de incassokosten zoals hierboven genoemd nog extra kosten in rekening brengen. Uiteraard moet je jouw klant hiervan dan wel vantevoren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door dit op te nemen in jouw offerte of algemene voorwaarden. 

Meerdere openstaande rekeningen

Heeft jouw debiteur meerdere openstaande facturen? Dan worden de incassokosten berekend over het totaalbedrag  van de facturen waarvoor je de debiteur aanmaant.

Meer weten?

Heb jij een klant die niet betaald? Bij doorKees kun je jouw incasso’s direct online indienen. Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur ons een bericht via het contactformulier of bel mij op (085) 4013170.

Deel deze blog