Werkzaam als ZZP'er en in loondienst: Waar let je op?

Wie wil dat nou niet? Het ene deel van de week werken in loondienst om een vast inkomen te kunnen genereren en het andere deel van de week genieten van de vrijheden van een ZZP’er. Aan het werken als parttime ZZP'er zijn behalve de vele voordelen wel een aantal vereisten verbonden. In dit stuk zal duidelijk worden gemaakt waar je aan moet denken als je parttime als ZZP’er aan de slag wilt gaan.

Nalopen van het arbeidscontract

Eén van de belangrijkste voorwaarden is het nalopen van je arbeidscontract. In de meeste arbeidscontracten wordt namelijk door de werkgever een beding opgenomen waarin staat dat de werknemer naast zijn gebruikelijke werkzaamheden geen nevenactiviteiten mag uitoefenen zonder toestemming van de werkgever. Indien de nevenactiviteiten die je verricht in het verlengde liggen van de werkzaamheden die je voor je werkgever uitvoert, is de kans groot dat deze geen toestemming zal verleend om de nevenactiviteiten uit te voeren.

De kans dat je de toestemming krijgt om als parttime ZZP'er aan de slag te gaan wordt groter indien de nevenactiviteiten die je uitoefent geen verband houden met de werkzaamheden die je voor je werkgever uitoefent. Stel, je werkt voor een ICT bedrijf en besluit hiernaast een autoreparatiebedrijf te starten vanuit huis. Deze werkzaamheden liggen minder concurrentiegevoelig dan wanneer je zelfstandig aan de slag zou gaan als ICT-consultant.

Of een arbeidscontract een verbod op nevenactiviteiten kent of dat het arbeidscontract helemaal niks regelt, het is altijd verstandig om het voornemen om parttime als ZZP’er aan de slag te gaan bij je werkgever kenbaar te maken. Dit om een verrassing voor de werkgever te voorkomen.

Verzekeren

Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun werknemers te verzekeren. Deze verplichting geldt niet voor ZZP’ers die in opdracht van een bedrijf werken. Als ZZP’er moet je zelf zorgen dat je goed ben verzekerd. Bij een deugdelijke verzekering kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verzekering tegen vermogensschade die een opdrachtgever heeft geleden door een fout in de door jou gemaakte website (beroepsaansprakelijkheid).

Kwalificatie ondernemer

Indien je buiten je werkzaamheden in loondienst andere werkzaamheden verricht, kan het zo zijn dat je volgens de wet wordt gekwalificeerd als ‘ondernemer’. Je wordt aangemerkt als ondernemer, indien je zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken.

Het vallen onder deze kwalificatie brengt verschillende gevolgen met zich mee. Ten eerste heb je als ondernemer de plicht om je zelf aan te melden bij de Belastingdienst. Als ondernemer dien je namelijk belasting te betalen over alle winst die je uit de onderneming gegenereerd. Ook een inschrijving in de Kamer van Koophandel, het doen van de BTW aangifte en het bijhouden van een eigen boekhouding vallen onder de verantwoordelijkheid van een ondernemer.

Overeenkomst

Vergeet vooral niet om een overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever schriftelijk vast te leggen. Per geval verschilt het of je als ZZP’er werkt op basis van een vooropgestelde overeenkomst van de opdrachtgever of dat je werkt via een modelovereenkomst vanuit jou als opdrachtnemer. In beide gevallen ben je bij DoorKees aan het goede adres wat betreft juridische ondersteuning.

Wij kunnen je namelijk helpen bij het controleren van de vooropgestelde overeenkomst van opdracht en bij het opstellen van een modelovereenkomst.

Bezig zijn voor je bedrijf tijdens werk

Het zal wellicht wel eens voorkomen dat je tijdens je baan werkzaamheden moet verrichten voor je bedrijf. Ook dit is een belangrijke reden om met je werkgever te blijven communiceren en duidelijke afspraken te maken over de gewijzigde werksituatie. Er zijn namelijk gevallen bekend waarin het ontbreken van toestemming en/of het niet maken van duidelijke afspraken hebben geleid tot ontslag van de werknemer.

Ondersteuning bij vereiste

Het is dus mogelijk om naast je gewone baan aan de slag te gaan als ZZP'er. Met de bovenstaande vereisten in de hand ben jij voorbereid om als ZZP'er aan de slag te gaan. Indien je bij het doorlopen van één van de vereisten juridische ondersteuning kan gebruiken, dan ben je bij doorKees aan het juiste adres. Denk bij juridische ondersteuning aan:

  • Controleren van arbeidscontract
  • Bijstaan van cliënten in onderhandelingen met werknemer
  • Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Opstellen van een modelovereenkomst
  • Controleren van een overeenkomst van opdracht van opdrachtgever

Heb je meer vragen over hoe je werken in loondienst combineert met het ondernemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel deze blog