Wijziging keten van arbeidsovereenkomsten

Een belangrijke wijziging in het nieuwe arbeidsrecht is de wijziging in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Een belangrijke wijziging in het nieuwe arbeidsrecht is de wijziging in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Op dit moment hebben werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Een andere wijziging is dat de keten van arbeidsovereenkomsten opnieuw start als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt. Dit betekent dat de werkgever dan weer opnieuw drie tijdelijke contracten kan geven binnen twee jaar. Voorheen was deze termijn drie maanden.

Welke regeling is van toepassing?

De nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn afgesloten en de looptijd op 1 juli 2015 nog niet de twee jaar heeft gepasseerd, blijft de oude regeling van drie jaar van toepassing.

Afwijking bij CAO

Ook het afwijken van de ketenregeling bij cao wordt aan banden gelegd. Er kan alleen van worden afgeweken als het gezien de aard van het werk noodzakelijk is. Daarnaast is de mogelijke afwijking gemaximeerd: maximaal 6 contracten in 4 jaar. Van de tussenperiode van 6 maanden bij een keten van arbeidsovereenkomsten kan bij cao niet meer worden afgeweken.

Voor wie geldt de nieuwe ketenregeling niet?

De ketenregeling is niet van toepassing op:

  • Bestuurders van rechtspersonen
  • Functies in een bedrijfstak waarvoor de ketenregeling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden en het voortbestaan van de sector in het geding komt
  • Werknemers die een duale opleiding volgen
  • Werknemers onder de 18 jaar.

De ketenregeling bij werknemers onder de 18 jaar

Voor werknemers die gestart zijn met werken op een leeftijd onder de 18 jaar geldt het volgende: de ketenbepaling wordt van kracht vanaf de dag waarop de werknemer 18 jaar wordt. De arbeidsovereenkomst die op dat moment loopt, telt als de eerste arbeidsovereenkomst voor de ketenregeling. De duur van het contract wordt berekend vanaf de dag dat de werknemer 18 jaar is geworden.

Meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp? Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een bericht via het contactformulier of bel mij op (085) 40131700.

Deel deze blog