Zijn jouw huisstijl en logo eigenlijk wel van jou?

Voor je eigen bedrijf wil je een uniek logo, op die manier ben je makkelijk te herkennen. Een eigen huisstijl voegt hier ook aan toe. Veel mensen laten dit door een derde partij ontwerpen. Dat je er voor betaald hebt betekent echter niet dat het volledig jouw eigendom is.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer en onder welke voorwaarden het werk wordt openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of verkocht. Normaal gesproken blijft het auteursrecht bij de maker, tenzij er schriftelijk een overdracht plaatsvindt middels een akte waarin specifieke rechten worden beschreven.

Hoe kun je problemen voorkomen?

Indien de vormgever het auteursrecht niet wil overdragen, kun je in plaats daarvan een licentie verkrijgen. Hierbij krijg je beperkte gebruiksrechten, zonder dat je volledig eigenaar wordt van het auteursrecht. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, is het sterk aanbevolen om deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om al in een vroeg stadium heldere afspraken te maken omtrent het eigendom van het ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld al worden opgenomen in de opdrachtbevestiging van de ontwerper. Het is tevens mogelijk om het auteursrecht op het product over te dragen, mogelijk tegen een vergoeding. Ongeacht de gekozen optie, is het cruciaal dat alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd en voor beide partijen duidelijk zijn.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier of door te bellen naar (085) 40131700.

Deel deze blog