Afbeelding

Op 1 januari 2016 is de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” ingegaan, ook wel de “Wkkgz” genoemd. Deze wet vervangt de wetten “Kwaliteitswet Zorginstellingen” de “Wet klachtrecht cliënten zorgsector”. 

Wat is de Wkkgz? 

In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorgen inhoudt en welke stappen ondernomen moeten worden wanneer iemand een klacht heeft over de zorg. De overheid geeft aan dat het doel van de Wkkgz is: “openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.”

 

Wat moet je als chiropractor regelen? 

Dit hangt af van hoe je werkt:

 1. Heb je jouw eigen patiënten en werk je direct in opdracht van jouw patiënten? Dan moet je zelf zorgen dat je aan alle eisen van de Wkkgz voldoet. 
 2. Werk je in opdracht van één of meer zorgaanbieders en werk je dus niet direct in opdracht van jouw patiënten? (Dit is de situatie dat je als ZZP’er bij een chiropractiepraktijk wordt ingehuurd). Dan moet je in een schriftelijke overeenkomst tussen jouw opdrachtgever en jou regelen hoe zowel jij als jouw opdrachtgever aan de eisen van de Wkkgz voldoen. 

 

Optie 1: je werkt direct in opdracht van jouw patiënten

Dit moet je regelen: 

 1. Aanleggen en implementeren van een interne procedurewaarin is opgenomen hoe een medewerker een voorval kan melden.
 2. Controleren van de zorgverlener voordat u een nieuwe samenwerking aangaat. Zo moet iedere zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen tonen.
 3. Aanleggen en implementeren van een interne procedurewaarin is opgenomen hoe u omgaat met de nieuwe geïntroduceerde meldplicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
 4. Aanleggen en implementeren van een interne procedurewaarin is opgenomen hoe u omgaat met de extra informatieplicht die je als zorgaanbieder ten opzichte van jouw patiënten hebt. 
 5. Het aanstellen van een klachtenfunctionaris.
 6. De praktijk aansluiten bij een (erkende) geschilleninstantie. 
 7. Het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met alle zorgaanbieders die voor jou werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat je kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten.
 8. Je moet in het bezit zijn van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) die niet ouder is dan 3 jaar. 

 

Optie 2: je werkt in opdracht van een zorgverlener

 1. Het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met jouw opdrachtgever. In deze overeenkomst staan normen waaraan zowel jouw opdrachtgever als jij moeten voldoen, zodat je kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten.

 

DoorKees biedt een volledig op maat gemaakt pakket aan chiropractors om aan de Wkkgz te voldoen met veel voordelen:

 • Een risicoanalyse waarin vastgelegd wordt welke specifieke stappen je moet nemen;
 • Hulp bij het opstellen en implementeren van de benodigde interne procedures; 
 • Hulp bij het sluiten van de benodigde overeenkomsten met andere zorgverleners; 
 • De mogelijkheid om doorKees als extern klachtenfunctionaris aan te laten stellen; 
 • Professionals die verstand hebben van jouw praktijk als chiropractor. 

Pakket 1: Wkkgz in opdracht van patiënten

 • Risicoanalyse van jouw praktijk;
 • Het opstellen van de interne procedures;
 • Hulp bij het implementeren van de interne procedures;
 • 1 op maat gemaakte Wkkgz-overeenkomst;
 • Advies bij vragen over de Wkkgz;
 • Al jouw zorgen over de Wkkgz uit handen genomen;

Vaste prijs van €300,00 exclusief BTW

Aanvraagformulier

 

Heb je meer dan 1 Wkkgz-overeenkomst nodig? Dan kost iedere aanvullende overeenkomst € 50,00 exclusief BTW. 

Wil je doorKees als klachtenfunctioneris laten optreden? Voor een vast bedrag van €35,00 per maand treden wij als jouw klachtenfunctionaris op.

Aanvraagformulier

 

Pakket 2: Wkkgz in opdracht van opdrachtgever 

 • Risicoanalyse van jouw praktijk;
 • 1 op maat gemaakte Wkkgz-overeenkomst;
 • Advies bij vragen over de Wkkgz;
 • Al jouw zorgen over de Wkkgz uit handen genomen;

Vaste prijs van €150,00 exclusief BTW

Aanvraagformulier

 

Risicoanalyse

Wil je eerst een risicoanalyse laten uitvoeren zodat je weet welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden? Dat kan!

Voor een vaste prijs van €50,00 exclusief BTW beoordelen wij jouw praktijk en de huidige stand van zaken. Zo weet je precies waar je aan toe bent. 

Vaste prijs van €50,00 exclusief BTW

Aanvraagformulier

Veel gestelde vragen: 

Geldt de Wkkgz wel voor mij? 

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Chiropractors vallen hier ook onder, zowel in loondienst als ZZP’ers.  

 

Wat is veranderd met de komst van de Wkkgz? 

 1. Patiënten kunnen met hun klachten (kosteloos) terecht bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Vaak is een gesprek tussen partijen al voldoende. Wanneer dit niet werkt, dan biedt de Wkkgz een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

 

 1. De meldplicht voor zorgaanbieders is geïntroduceerd: alle zorgaanbieders moeten belangrijke zaken melden aan de overheid (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om geweldsincidenten in de relatie met de patiënt maar ook het disfunctioneren van een zorgverlener.   

 

 1. Het recht op informatie: de patiënt heeft recht op veel meer informatie dan voorheen. Zo moet bijvoorbeeld aan de patiënt gemeld worden wanneer er een fout is gemaakt en dit moet opgenomen worden in het dossier van de patiënt. Ook heeft de recht inzage in zijn of haar dossier. Zie hiervoor ook de regels met betrekking tot de AVG. 

 

 1. Elke zorgaanbieder moet een interne procedure hebben opgesteld en geïmplementeerd hebben waarin is opgenomen hoe een medewerker een voorval kan melden. 

 

 

Hoe weet ik of mijn praktijk aan de gestelde eisen voldoet? 

Het kwaliteitssyssteem dat je gebruikt moet aan een aantal eisen voldoen:

 • Volg professionele standaarden
 • Houd cliëntendossiers bij en registreer resultaten van behandelingen en ervaringen van cliënten
 • Registreer klachten van cliënten
 • Registreer incidenten
 • Reflecteer periodiek en voer waar nodig wijzigingen door


Twijfel je of jouw systeem hieraan voldoet? Laat dan de check uitvoeren door doorKees.