Afbeelding

Veel gestelde vragen

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Fysiotherapeuten vallen hier ook onder, zowel in loondienst als ZZP’ers.  

Patiënten kunnen met hun klachten (kosteloos) terecht bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Vaak is een gesprek tussen partijen al voldoende. Wanneer dit niet werkt, dan biedt de Wkkgz een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. De meldplicht voor zorgaanbieders is geïntroduceerd: alle zorgaanbieders moeten belangrijke zaken melden aan de overheid (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om geweldsincidenten in de relatie met de patiënt maar ook het disfunctioneren van een zorgverlener.    Het recht op informatie: de patiënt heeft recht op veel meer informatie dan voorheen. Zo moet bijvoorbeeld aan de patiënt gemeld worden wanneer er een fout is gemaakt en dit moet opgenomen worden in het dossier van de patiënt. Ook heeft de recht inzage in zijn of haar dossier. Zie hiervoor ook de regels met betrekking tot de AVG.  Elke zorgaanbieder moet een interne procedure hebben opgesteld en geïmplementeerd hebben waarin is opgenomen hoe een medewerker een voorval kan melden. 

Het kwaliteitssyssteem dat je gebruikt moet aan een aantal eisen voldoen: Volg professionele standaarden Houd cliëntendossiers bij en registreer resultaten van behandelingen en ervaringen van cliënten Registreer klachten van cliënten Registreer incidenten Reflecteer periodiek en voer waar nodig wijzigingen door Twijfel je of jouw systeem hieraan voldoet? Laat dan de check uitvoeren door doorKees.