Afbeelding

Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ene partij, de licentiegever, aan de andere partij, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik geeft. Hierbij valt al gauw te denken aan een (schriftelijke) toestemming ten aanzien van een bepaald intellectueel eigendomsrecht, zoals:

  • Een domeinnaam;
  • Een merknaam;
  • Een logo; 
  • Software; 

In een licentieovereenkomst leg je onder andere vast of het gaat om een exclusief of niet-exclusief gebruik, het gebied waarop de licentie betrekking heeft en de duur van de licentie. Ook spreek je de financiële vergoeding en de betaaltermijnen af.