Afbeelding

Veel gestelde vragen

De AVG is een verordening die voor heel Europa geldt, zodat persoonsgegevens beter worden beschermd. Als logopedist verwerk je bewust en onbewust persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en telefoonnummers van klanten. Door het verwerken van deze persoonsgegevens is de AVG op jou  (en jouw onderneming) van toepassing en verplicht de AVG jou om voorzichtig om te gaan met deze gegevens.

Iedere logopedist heeft persoonsgegevens van zijn of haar klanten. Dit betekent dat je als logopedist moet kunnen verantwoorden waarom je deze gegevens nodig hebt voor de uitoefening van jouw beroep. Met een goed AVG-rapport voldoe je aan de registratieplicht en verantwoordingsplicht. Hiermee zorg je er dus voor dat je aan de wetgeving voldoet en dat je dit ook kunt aantonen.  Bij een controle kun je gemakkelijk aantonen dat jouw onderneming in overeenstemming met de AVG handelt.

De AVG stelt dat je verwerkingsovereenkomsten moet sluiten met de partijen waarmee je persoonsgegevens deelt. Als logopedist zal je persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld Intramed, Zorgmail of je boekhouder. Met deze partijen moet dan ook een verwerkersovereenkomst worden gesloten waarin onder andere staat vermeldt dat beide partijen zorgvuldig met deze gegevens zullen omgaan.  

Indien je een eigen praktijk hebt, dan ben jij volgens de AVG verwerkingsverantwoordelijke. Als verwerkingsverantwoordelijke heb jij de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens binnen jouw onderneming en daarom moet jij meer regelen dan een verwerker. Je bent over het algemeen een verwerker als je als freelancer of ZZP’er bij één of meerdere praktijken werkt.

Er zijn toezichthouders aangesteld die controleren of een bedrijf zich aan de AVG houdt. Indien dit niet het geval is dan kunnen zij hoge boetes opleggen. Wanneer je geen AVG-rapport hebt loop je dus een groot (ondernemers-)risico.