Als de aanmaningen niet werken en de rechter moet worden ingeschakeld, is er vaak meer aan de hand.

Als de aanmaningen niet werken, dan is er de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. DoorKees ondersteunt je als het zover komt.

Naarmate de aanmaningen niet helpen om de schuldenaar over te laten gaan op betaling, is het afhankelijk van het bedrag wellicht tijd om de rechter erbij te betrekken. Bij dit gerechtsproces kan je met de ondersteuning van doorKees erop vertrouwen dat het in goede banen verloopt. Onze juridische specialisten hebben veel ervaring met het succesvol afronden van incassozaken, zowel binnen als buiten de rechtbank.

 

Gerechtelijk incassotraject *

  • DoorKees ondersteunt je bij het gerechtelijk proces als een klant nog steeds niet wilt betalen na vele aanmaningen.
  • *Prijs op aanvraag
  • neem contact op

Veel gestelde vragen

Dit traject is de fase van het incassotracject waar de rechter nog niet in betrokken is. Het minnelijke incassotraject start met het inschakelen van een incassobureau. Het incassobureau zal de schuldenaar verzoeken om de openstaande schuld zo snel mogelijk te betalen. De schuld wordt verhoogd met de wettelijke rente en de incassokosten. De schuldenaar zal tijdens dit traject meermaals worden aangemaand om de openstaande schuld te betalen. Bij al deze aanmaningen zal het incassobureau de noodzaak om de schuld meteen af te lossen benadrukken.  Het doel van het minnelijke incassotraject is om de openstaande schuld te innen en de kosten zo laag mogelijk te houden. Het grootse voordeel van dit traject is dat de rechter er nog niet aan te pas komt en de kosten hierdoor lager zullen uitvallen.

Dit traject is de fase van het incassotracject waarbij de rechter betrokken is. Om de schuldenaar af te dwingen om te betalen, beslist de rechter over de vervolgstappen van het incasseren van de schuld. Verder kan de met toestemming van de rechter beslag gelegd worden op de bankrekeningen, inkomen of (on)roerende goederen van de schuldenaar. Hierbij is de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist. Voor meer informatie over dit traject, en de rol van doorKees hierin, kun je contact met ons opnemen.  

Het kan vele voordelen hebben om een externe partij in te schakelen om onbetaalde facturen voor jou te incasseren. Als een door jou gestuurde factuur niet op tijd betaald wordt, kan het veel tijd kosten  om de factuur wel betaald te krijgen. Bij doorKees kunnen wij het incassotraject van jou overnemen, zodat je je volledig kunt richten op jouw bedrijf. Daarbij is het zo dat de juridische experts van doorKees ruime ervaring hebben hebben met de incassopraktijk en u ook in een gerechtelijk incassotraject kunnen bijstaan.

No Cure No Pay houdt in ons geval in dat, indien het minnelijk incassotraject jou uiteindelijk geen betaling oplevert, je doorKees niet meer verschuldigd bent dan de administratiekosten. De administratiekosten zijn de kosten die gemaakt worden bij het innen van jouw vordering in het minnelijk traject. Hiermee worden niet de kosten voor de werkzaamheden door de juristen bedoeld, maar bijvoorbeeld de portokosten en kosten voor een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

Graag ontvangen wij van jou de onbetaald gebleven facturen, samen met alle andere relevante informatie. Hierbij kun je denken aan het contract/de overeenkomst, jouw algemene voorwaarden en eventueel de correspondentie die je met jouw debiteur hebt gehad.

Zodra doorKees jouw geld op haar rekening heeft staan, wordt dit uiterlijk binnen 7 dagen naar jouw bankrekening overgeboekt. Geen weken wachten dus!Direct Hulp nodig?

Zit je vast met een juridische kwestie, of heb je een vraag over onze andere diensten?

Bel ons

(085) 4013170
• Ma t/m zon tussen 9.00 en 21.00