Afbeelding

Je hebt je eigen bedrijf opgezet en hebt na veel wikken en wegen een bedrijfsnaam uitgekozen. Inmiddels heb je een goede naam en netwerk opgebouwd.

Je komt erachter dat een andere partij ook onder jouw bedrijfsnaam handelt; kun je hier actie tegen ondernemen?
Kun je hier actie tegen ondernemen?

Dat kan als je een handelsnaamrecht hebt én er sprake is van verwarringsgevaar.
Hieronder lees je hoe je bepaald of je actie kunt ondernemen.

De handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder jouw onderneming handelt. De handelsnaam wordt vermeld in de KvK-inschrijving van jouw bedrijf. Een inschrijving in het KVK-register verplicht voor iedere ondernemer.

Een veel voorkomend misverstand is dat je met een KvK-registratie recht hebt op jouw handelsnaam. Dat is niet het geval. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog "Ik heb mijn bedrijfsnaam geregistreerd bij de KvK, mogen andere ondernemers deze nu niet meer gebruiken?"

Een handelsnaamrecht verkrijg je pas na verloop van tijd door onder die naam te handelen en daarmee bekendheid op te bouwen. Dit doe je bijvoorbeeld door jouw handelsnaam te vermelden op jouw briefpapier, facturen en visitekaartjes.

Het kan dus best zo zijn dat iemand een bedrijfsnaam jaren eerder heeft ingeschreven in het Handelsregister dan een andere partij en dat de laatste partij toch een sterker handelsnaamrecht heeft opgebouwd. 

Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat hun handelsnaam als merk beschouwd kan worden en het daarom beschermd wordt door het merkenrecht. Dit klopt helaas niet. Er zijn veel strengere eisen verbonden aan het verkrijgen van een merk. Hierbij geldt dat een inschrijving in  het Benelux (BOIP) of Europese(EUIPO) merkenregister verplicht is.

Dit betekent echter niet dat jouw handelsnaam niet als merk ingeschreven kan worden. Veel bedrijven zoals Adidas of Albert Heijn, hebben een woordmerk geregistreerd in het EUIPO en hebben hierbij hun handelsnaam omgezet in een woordmerk.

 

Wat te doen wanneer een andere partij handelt onder dezelfde bedrijfsnaam?

Stap 1 - Bepaal of je een handelsnaamrecht hebt en hoe sterk dit is

Op handelsnamen is de Handelsnaamwet van toepassing. Het handelsnaamrecht heeft als doel om misleiding door vergelijkbare handelsnamen te voorkomen en om bescherming te bieden bij concurrentie.

Artikel 5 van de Handelsnaamwet geeft dit ook aan:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

De 3 voorwaarden die vervuld moeten worden om een handelsnaam te verkrijgen zijn dus:

  1. Je moet een onderneming hebben. Het doel van deze onderneming is het behalen van winst.

  2. De onderneming moet een naam hebben. Daarbij mag de naam tot op een zekere hoogte beschrijvend zijn.

  3. Je moet actief gebruik maken van de naam van de onderneming. 

Aan de hand hiervan ga je beoordelen of jouw handelsnaamrecht sterk is. Belangrijke criteria daarbij zijn: hoe lang handel je al onder deze naam? Hoe bekend is je naam? Binnen welk gebied is je naam bekend? Hoe onderscheidend is je naam? Zo is bijvoorbeeld "MELK" voor een melkveehouder niet zo onderscheidend. 

Heb je een handelsnaam?  Dan kun je optreden tegen andere ondernemers die jouw handelsnaam of een vergelijkbare handelsnaam gebruiken. Er moet dan wel sprake zijn van verwarringsgevaar.

 

Stap 2 Is er verwarringsgevaar?
Verwarringsgevaar houdt in dat een klant of potentiele klant zou kunnen denken dat de twee bedrijven hetzelfde bedrijf zijn, of dat de bedrijven in ieder geval iets met elkaar te maken hebben (terwijl dit niet zo is).

Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van verwarringsgevaar, wordt onder andere gekeken naar:

  • de aard van de ondernemingen (welke diensten of producten bieden zij aan?);

  • de locaties van de ondernemingen;

  • het relevante publiek (wat voor klanten hebben de ondernemingen?)

 

Als je hebt vastgesteld dat je een handelsnaamrecht hebt én er sprake is van verwarringsgevaar, dan kun je actie ondernemen. 

 

Onderneem de volgende stappen

Stap 1 - Aansprakelijkheidsstelling 

Stuur de andere partij een brief schrijven waarin je sommeert om te stoppen met het gebruik van jouw handelsnaam. Over het algemeen wordt een termijn geboden waarbinnen de andere partij de handelsnaam kan verwijderen. Vergeet vooral niet om de andere partij aansprakelijk te stellen voor de schade en de eventuele (juridische) kosten die je moet maken. 

Tip: zorg ervoor dat je jouw "dossier" op orde hebt voordat je deze brief verstuurd. Maak printsreens van uitingen op het internet en kijk onder welke naam deze partij staat ingeschreven bij het Handelsregister. 
Weet je niet zeker of je dossier al voldoende sterk is om de eerste brief te sturen? Neem dan gerust even contact met ons op. Eén van onze juristen bespreekt dan met wat je nodig hebt.

Stap 2 - Sommatie 

Geeft de andere partij geen gehoor aan jouw sommatie, dan doe je er goed aan een tweede brief te schrijven. Herinner de andere partij aan jouw eerdere brief en geef aan dat, wanneer de andere partij niet voldoet aan de sommatie, jij een jurist zal inschakelen. 

Stap 3 - Inschakeling adviseur 

Wanneer de andere partij niet reageert op jouw eerdere brieven (of niet mee wil werken), dan doe je er goed aan juridisch advies in te winnen.

Vraag ook altijd naar de te verwachten kosten zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bovengenoemde stappen kun je zelf zetten. Die keuze wordt door ondernemers vaak gemaakt uit het oogpunt van kostenbesparing. Dat is uiteraard prima maar bekijk wel kritisch hoe ver je zelf kunt komen. 

In sommige gevallen zal de wederpartij een adviseur inschakelen en misschien zelfs wel vorderen dat jij jouw bedrijfsnaam veranderd. Dan moet goed gehandelend worden om een juridische strijd (en kosten!) te voorkomen. 

Daarnaast maakt het voor de uitkomst vaak verschil of de brieven van jouzelf komen of van een jurist. Na de inschakeling van een jurist kan het probleem sneller verholpen zijn. Het inschakelen van een jurist brengt uiteraard kosten met zich maar kan zich op deze manier juist uitbetalen.  

Eén van de juristen van doorKees kan jou helpen om in te schatten hoe sterk jouw zaak en is. Dat kan telefonisch in slechts 15 minuten. Wil je dat één van onze juristen jou hierover adviseert? Bel dan naar 085-4013170 of mail naar info@doorkees.nl.

 

Wat kost de inschakeling van doorKees? 

Een eerste (telefonische) gesprek is altijd kosteloos. 

Wil je de zaak vervolgens bij ons in behandeling geven dan schrijven wij de aansprakelijkheidsstelling voor een vaste prijs van 150 euro exclusief BTW.  De sommatie die eventueel daarop volgt kost 75 euro exclusief BTW. 

In ruim 80% van de gevallen is dit succesvol en heb je voor 225 euro ex BTW succesvol opgetreden tegen de partij die ook gebruik wil maken van jouw handelsnaam. 


Eventuele vervolg werkzaamheden (zoals overleg met jou en de wederpartij) vinden plaats op basis van ons uurtarief van 135 euro exclusief BTW. Deze vervolgwerkzaamheden vinden alleen in overleg met jou plaats. Bij ons weet je dus altijd waar je aan toe bent. 

Wil je dat één van onze juristen jou helpt? Bel dan naar 085-4013170 of mail naar info@doorkees.nl.