Op grond van de AVG ben je als ondernemer die persoonsgegevens verwerkt verplicht een privacyverklaring op te stellen.

Wat is een privacyverklaring?

Met een privacyverklaring (ook wel privacybeleid of privacystatement genoemd) informeer je de personen van wie je persoonsgegevens verwerkt onder andere over welke gegevens je verwerkt, wat je met deze gegevens doet en hoelang je deze gegevens bewaard. 

 

Is een privacyverklaring verplicht?

Ja, iedere onderneming die persoonsgegevens verwerkt is verplicht een privacyverklaring op te stellen en deze op een goede manier naar de betrokkenen te communiceren. Op grond van de AVG heb je als ondernemer een informatieplicht. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over een natuurlijk persoon gaan of naar deze persoon te herleiden zijn, bijvoorbeeld:

- Voor- of achternaam

- Adres

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

 

Het is extra belangrijk om een privacyverklaring te tonen in de volgende situaties:

 • Je maakt gebruik van een contactformulier op je website
 • Je bewaart gegevens van jouw klanten in een klantenbestand
 • Je hebt een website waarop bezoekers een mening kunnen achterlaten (bijvoorbeeld bij een forum)
 • Je verwerkt gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld IP-adressen of medische gegevens
 • Je verwerkt gegevens van gevoelige doelgroepen, bijvoorbeeld van kinderen

 

Wat moet er in de privacyverklaring staan? 

De AVG stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. De volgende gegevens moeten in ieder geval in de privacyverklaring zijn opgenomen: 

 • De (contact-)gegevens van de onderneming
 • Welke persoonsgegevens de onderneming verwerkt
 • De grondslag van de verwerkingen (het doel)
 • Of de persoonsgegevens worden gedeeld met derden
 • Voor welke termijn de persoonsgegevens worden bewaard

 

Wat als ik geen privacyverklaring heb?

In dat geval voldoe je als ondernemer niet aan de informatieplicht die de AVG stelt. Je kunt een boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Ons Product

Privacyverklaring

Door de AVG worden hogere eisen gesteld aan de privacyverklaring van jouw onderneming. DoorKees kan voor jou de verklaring opstellen, zodat je zeker weet dat je aan deze eisen voldoet. 

 

Het informeren van de betrokkenen (en daarmee het voldoen aan de informatieplicht) blijft echter niet alleen bij het plaatsen van een privacyverklaring op de website. De betrokkenen moeten op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de privacyverklaring en de inhoud hiervan. Hiervoor biedt doorKees de volgende oplossing aan:

 

Advies en implementatie met betrekking tot de rechten van de betrokkenen

DoorKees stelt voor jou de interne procedure vast over het informeren van de personen waar jij de persoonsgegevens van verwerkt. Daarnaast worden de documenten en teksten aangeleverd die jij op jouw website kunt plaatsen, zodat je aan deze plicht voldoet. 

 

Privacyverklaring

 • Stel jouw klanten gerust over hun privacyrechten.
 • Uitgebreide privacyverklaring
 • AVG/GDPR - proof
 • meer informatie

Advies en implementatie met betrekking tot de rechten van de betrokkenen

 • Advies en implementatie doorKees.
 • Voor een scherpe prijs.
 • meer informatie

Direct Hulp nodig?

Zit je vast met een juridische kwestie, of heb je een vraag over onze andere diensten?

Bel ons

(085) 4013170
• Ma t/m zon tussen 9.00 en 21.00